;

Vragen en antwoorden

 

Staat je vraag er niet bij?
Neem dan contact op met de (persoonlijk) begeleider van je familielid.

Informatie voor cliënten

Het Coronavirus: wat is dat eigenlijk?

Steffie: eenvoudige taal voor Corona-uitleg
In opdracht van VWS hebben de makers van Steffie de website https://www.steffie.nl/ opgezet. Op de website krijg je in eenvoudige taal antwoord op vragen als:

 • welke symptomen kun je verwachten als je het virus krijgt?
 • hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden?
 • hoe kan ik mijn handen goed wassen?
 • hoe maak ik een prettige dagindeling?

In de volgende versie gaat Steffie ook aandacht besteden aan het verminderen van angst en hoe iemand zijn of haar vrije tijd het beste kan indelen.

Stichting Lezen en schijven
Heb je moeite met lezen en/of het gebruik van een computer of smartphone? Dan kun je ook even op de website kijken: https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal/. Hier staat informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal beschreven.

Hoe raak je besmet?

Als iemand die besmet is met het virus hoest of niest, komen er druppeltjes met het virus in de lucht.

Die druppeltjes kunnen door anderen worden ingeademd of komen op handen of voorwerpen neer.

Het lijkt er op dat het Coronavirus wat langer buiten het lichaam blijft leven dan andere virussen.
Hierdoor kunnen ziektekiemen op bijvoorbeeld handen, en gladde oppervlakten als deurknoppen, leuningen en kranen liggen.
Wanneer iemand deze dan aanraakt en door contact met de handen naar de mond, neus of ogen opneemt of inademt, kan hij besmet worden.
Daarom is goede hygiëne erg belangrijk.

Kijk op https://www.steffie.nl/ voor eenvoudige uitleg van het Coronavirus.

Hoe weet ik of ik besmet ben?

Het Coronavirus zorgt voor een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Raak je besmet dan krijg je koorts (meer dan 38 graden) met daarbij 1 of 2 van deze klachten:

 • Hoesten
 • Moeilijk ademhalen

Ouderen hebben soms geen koorts, maar alleen een koortsig gevoel. Hoe snel je klachten krijgt na besmetting is verschillend. Meestal duurt het 5-7 dagen voordat de klachten beginnen, maar het kan eerder. Het duurt nooit langer dan 14 dagen.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?
 • Regelmatig je handen wassen. Goed en uitgebreid en met zeep.
 • Groeten zonder handen te schudden.
 • Vermijd hand-mond/neus/oogcontact.
 • Houd je (werk)plek schoon. Reinig deze met regelmaat.
 • Maak ook met regelmaat die voorwerpen schoon die door veel verschillende mensen worden aangeraakt (klinken, leuningen, handgrepen, licht/schakelknoppen enzovoort).
 • Gebruik schoonmaakdoekjes 1 x. Laat ze niet liggen maar gooi ze meteen weg.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoek. Gebruik deze maar 1 x en gooi de zakdoek meteen weg. Was daarna goed je handen.
 • Deel geen bestek/borden/kopjes met anderen.
 • Ventileer ook de ruimtes regelmatig.
 • Houd 1,5 meter afstand!
Kan ik nog naar dagbesteding?

Wilgaerden
Alle dagbestedingsactiviteiten waar mensen van buiten de locatie aan deel nemen, zijn afgelast.

Leekerweide
Dagbestedingslocaties zijn gesloten. Ook logeren, opvang, naschoolse opvang en IetsAnders DOEN zijn gesloten tot in ieder geval 1 juni 2020. Medewerkers worden ingezet waar zij het hardst nodig zijn.

Mag ik bezoek ontvangen?

Wilgaerden

 • Alle woonzorgcentra van Wilgaerden zijn gesloten voor bezoek. Deze maatregel geldt tenminste tot 25 mei. Daarnaast zijn of worden op korte termijn per locatie alternatieve contactmomenten ingesteld. De 1e contactpersonen zijn / worden hiervan op de hoogte gesteld. Ondertussen kijken we al voorzichtig naar de toekomst. Hoe gaan we fase-gewijs toe naar een verlichting van de maatregelen. We volgen hierin de landelijke protocollen. 
 • Voor de zelfstandig wonende cliënten gelden de landelijke richtlijnen:
  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor boodschappen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
  • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
  • Ook thuis zo min mogelijk bezoek: maximaal twee mensen per dag op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.
  • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in uw huishouding thuisblijven. Blijf ook thuis als iemand anders in uw huishouding verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft.
  • Was uw handen goed!!!

Leekerweide 

 • We kijken per woning en vaak ook per cliënt of en hoe er bezoek mogelijk is. Je naaste(n) worden hierover geïnformeerd. Vanaf 11 mei is voor veel van onze cliënten een weerzien met één of twee van hun naasten mogelijk.
Hoe blijf ik in contact met mijn familie?

We kunnen ons voorstellen dat je het contact met je familie mist. Je kunt gebruik maken van beeldbellen via WhatsApp, Facetime of Skype, maar je kunt ook gebruik maken van beeldzorg of zwaaimomenten. Bij Wilgaerden wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van Familienet.

Er worden steeds op maat oplossingen gezocht. Stem met de begeleiding af welk contact het prettigst is en op welk moment het contact kan plaatsvinden.

Meer informatie over beeldzorg en Familienet vind je hier: https://www.wlgroep.nl/actueel/corona/in-contact-blijven-met-uw-naasten/ 

Ik krijg ondersteuning aan huis. Hoe gaat dat nu?

Ambulante dienst (BuroFlo)
Maak je gebruik van de ambulante dienst van BuroFlo, dan kun je afspraken maken met je begeleider hoe de ondersteuning vorm krijgt. Onze cliënten die zelfstandig wonen, krijgen nu ondersteuning op afstand door middel van beeldbellen, telefonisch contact of beeldzorg. Alleen in uitzonderlijke gevallen gaat de begeleider op huisbezoek. Om besmetting te voorkomen gaat de begeleider maar op één huisbezoek per dag.

Wijkzorg en huishoudelijke dienst (Wilgaerden)
Onze medewerkers komen nog steeds volgens afspraak bij u thuis. Zij volgen de maatregelen en dus vragen wij dat ook van u. Indien zij bij u thuis komen en deze maatregelen niet kunnen naleven (doordat er bijvoorbeeld teveel mensen in huis zijn), mogen zij beslissen om de ondersteuning te weigeren.

In de zorg doen wij er alles aan om de zorg te verlenen die nodig is. De berichtgeving in de media richt zich op het beperken van het verlenen van de zorg thuis tot het minimum. Als de situatie binnen Wilgaerden daartoe aanleiding geeft zullen wij dit ook moeten doen. Wij gaan niet bij voorbaat al de zorg verminderen, de medewerkers zullen wel dagelijks kritisch kijken wat kan en wat noodzakelijk is voor u Daarvoor vragen wij uw begrip en medewerking. Het kan ook betekenen dat de medewerkers u vragen wat uw eventuele mantelzorger voor u kan betekenen. Indien onze medewerkers merken dat er ter plaatse mogelijk een verdenking op besmetting van het virus is, zullen zij de medisch verantwoordelijke (wijkverpleging/huisarts) inschakelen. In overleg met hen wordt dan bepaald of de zorg / ondersteuning nog geleverd kan worden.

Ik krijg therapie en/of behandeling van ebc360 of Logisch! Hoe gaat dat nu?

Logopedie (Logisch!)
Tot 20 mei vinden er geen ‘live’ afspraken plaats, maar ‘online logopedie’ door middel van videobellen. Deze vorm van logopedie wordt vergoed door verzekeraars. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze logopedisten via info@logischcentrum.nl.

Fysiotherapie (ebc360)
Behandelingen door fysiotherapie zijn afgezegd tot 20 mei.

Tandarts (ebc360)
De tandarts voert momenteel alleen noodzakelijke behandelingen uit.

Wat zijn leuke activiteiten voor thuis?

We hebben een mooi overzicht voor je gemaakt met de leukste ideeën en tips voor activiteiten voor thuis.

Hier vind je tips op het gebied van:

 • Dagprogramma
 • Leren
 • Lezen en luisteren
 • Bewegen en gezond eten
 • Dans, muziek en theater
 • Zintuigelijke activering
 • Ontspanning
 • Spellen
 • Creatief
 • Koken en bakken

Er staat vast iets voor je tussen!

Ik heb het moeilijk. Met wie kan ik praten?

Je kunt natuurlijk altijd even bellen met je (persoonlijk) begeleider.

Maar ook de vertrouwenspersonen voor cliënten staan voor je klaar met een luisterend oor:

Lex Bijlsma
E: l.bijlsma@leekerweide.nl
T: 06-20752398

Nicole Bruin
n.buisman@leekerweide.nl
T: 06-28343174

Ellen Schouten
E: e.schouten@leekerweide.nl
T: 06-28343179

of stuur een e-mail naar vertrouwenspersooncliënten@leekerweide.nl

Informatie voor familie en verwanten

Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep?

We doen er alles aan om besmetting van onze cliënten en medewerkers te voorkomen. Op de pagina Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep vertellen we wat we precies doen.

Hoe leg ik mijn familielid op een eenvoudige manier uit wat Corona is?

Steffie: eenvoudige taal voor Corona-uitleg
In opdracht van VWS hebben de makers van Steffie de website https://www.steffie.nl/ opgezet. Op de website krijgt u in eenvoudige taal antwoord op vragen als:

 • welke symptomen kun je verwachten als je het virus krijgt?
 • hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden?
 • hoe kan ik mijn handen goed wassen?
 • hoe maak ik een prettige dagindeling?

In de volgende versie gaat Steffie ook aandacht besteden aan het verminderen van angst en hoe iemand zijn of haar vrije tijd het beste kan indelen.

Kan ik op bezoek komen?

Wilgaerden
Onze woonzorgcentra zijn gesloten voor bezoek. Vanaf 25 mei laten we gefaseerd per bewoner 1 vaste bezoeker per week toe. De naasten zijn hiervan reeds op de hoogte gesteld en vindt plaats volgens vaste procedures. (klik hier). Daarnaast zijn er per locatie alternatieve contactmomenten, zoals raambezoek ingesteld. Alle dagbestedingsactiviteiten waar mensen van buiten de locatie aan deel namen, zijn afgelast. Tevens worden in de restaurants geen maaltijden meer geserveerd. De bewoners krijgen hun maaltijd op de kamer of huiskamer. Contact tussen verdiepingen en afdelingen zijn eveneens beperkt. Binnen de locaties zijn afspraken gemaakt met familie van bewoners over het ophalen van vuile was en het brengen van schone was. Dit geldt voor bewoners zonder was-abonnement. 


Leekerweide
We hebben per woning en vaak ook per cliënt gekeken of en hoe er bezoek mogelijk is. Daarover zijn alle naasten geïnformeerd. Vanaf 11 mei is voor veel van onze cliënten een weerzien met één of twee van hun naasten mogelijk. Voor een aantal van onze cliënten is bezoek toch nog te risicovol. Dat is natuurlijk heel teleurstellend. We hopen dat dat snel kan veranderen. Maar daarvoor moet de besmettingskans echt nog kleiner worden. Het is daarom erg belangrijk dat we ons aan de regels houden van afstand houden, handen wassen en verstandig zijn. Samen zorgen we er zo voor dat het virus zo weinig mogelijk kans krijgt zich alsnog te verspreiden en uiteindelijk zal uitdoven.

Hoe blijf ik in contact met mijn familielid?

U kunt gebruik maken van beeldbellen via WhatsApp, Facetime of Skype, maar U kunt ook gebruik maken van beeldzorg, Familienet (Wilgaerden) of zwaaimomenten.

Meer informatie over beeldzorg en Familienet vindt u hier: https://www.wlgroep.nl/actueel/corona/in-contact-blijven-met-uw-naasten/ 

Kan ik nog spullen langsbrengen?

Ja, het blijft mogelijk voor de naasten om spullen langs te brengen en op te halen bij de locaties. Doordeweeks kunt u deze op afspraak (met de medewerker) afleveren/afhalen bij de ingang van de locatie. Graag duidelijk voorzien van een naam.

Kan ik de was blijven doen voor mijn familielid?

Wilgaerden
Binnen de locaties zijn afspraken gemaakt met familie van bewoners over het ophalen van vuile was en het brengen van schone was. Dit geldt voor bewoners zonder was-abonnement.

Leekerweide
Het blijft mogelijk voor u om de was langs te brengen en op te halen bij de locaties. Doordeweeks kunt u deze op afspraak (met de medewerker) afleveren/afhalen bij de ingang van de locatie. Graag duidelijk voorzien van een naam.

Wat zijn leuke activiteiten voor thuis?

We hebben een mooi overzicht voor gemaakt met de leukste ideeën en tips voor activiteiten voor thuis.

Hier vind je tips op het gebied van:

 • Dagprogramma
 • Leren
 • Lezen en luisteren
 • Bewegen en gezond eten
 • Dans, muziek en theater
 • Zintuigelijke activering
 • Ontspanning
 • Spellen
 • Creatief
 • Koken en bakken
Hoe zorg ik ervoor dat mijn familielid voldoende beweging krijgt?

We hebben een overzicht voor gemaakt met de leukste ideeën en tips voor activiteiten voor thuis. Onder het kopje 'Bewegen en gezond eten' vindt u goede tips voor meer beweging.

Ons Team Beweging plaatst elke week een nieuwe video met sportactiviteiten. Bekijk de video's op hun YouTube-kanaal.

Hoe zorg ik voor ontspanning?

We hebben een overzicht voor gemaakt met de leukste ideeën en tips voor activiteiten voor thuis. Onder het kopje 'Ontspanning' vind je goede tips voor meer ontspanning en rust in het hoofd. Mindfulness en mediteren kunnen een goede oplossing zijn. Succes!

Ik heb het moeilijk. Bij wie kan ik mijn hart luchten?

Met het ingaan van de nieuwe regels rondom bezoek, is heel letterlijk een muur komen te staan tussen de naasten en de plaats waar de cliënt zijn ondersteuning krijgt. Een forse ingrijpende maatregel die allerlei gevoelens met zich mee kan brengen.

Wij willen de naasten van onze cliënten hierbij graag ondersteunen. Maaike Hoedjes en Inge van der Heijden hebben het initiatief genomen om voor hen een luisterend oor te zijn. Naasten kunnen bellen met Maaike of Inge om hun zorgen, gedachten en gevoelens met hen te bespreken.

Het vormgeven van de inhoudelijke zorg blijft iets tussen de betrokken medewerkers en naasten. Maaike en Inge zijn ook geen experts op het gebied van informatie over het virus en/of de maatregelen die door het RIVM zijn gesteld. Wel zijn zij er om te luisteren en dat alleen al kan in een bizarre tijd als deze al fijn zijn.

Als u vastloopt in de situatie, neem dan gerust contact op met Inge of Maaike.

Inge en Maaike zijn bereikbaar op:

Dag

Tijd

Naam

Telefoonnummer

Maandag

15.00 - 20.00

Maaike

06 10 02 78 29

Dinsdag

15.00 - 20.00

Inge

06 46 84 25 79 

Woensdag

15.00 - 20.00

Inge

06 46 84 25 79

Donderdag

13.00 - 17.00

Maaike

06 10 02 78 29

Hoe word ik door WilgaerdenLeekerweideGroep geïnformeerd over de ontwikkelingen n.a.v. Corona?

Op de website van WilgaerdenLeekerweideGroep vindt u het laatste nieuws over de Coronamaatregelen.

Op gezette tijden ontvangen eerste contactpersonen een (nieuws)brief.

Daarnaast worden de 1e contactpersonen persoonlijk op de hoogte gehouden van de situatie van uw dierbare door de medewerkers van de specifieke locatie.

Hoe kan ik helpen?

Misschien denkt u wel, hoe kan ik het beste helpen in deze moeilijke periode. Op veel locaties is dringend behoefte aan tablets om het contact met de buitenwereld te onderhouden (beeldbellen e.d.) of om spelletjes of beweegactiviteiten te doen. Wilt u een steentje bijdragen? Bekijk dan onze advertentie: https://www.wlgroep.nl/actueel/nieuws/dit-is-een-contactadvertentie