;

Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep?

Sneller dan verwacht worden de maatregelen versoepeld. Per 1 juli mag en kan er veel meer dan eerst. Dat is fijn nieuws voor onze cliënten en hun naasten!
In de afgelopen tijd hebben we al  regels versoepeld. We zijn nu aan het kijken en overleggen hoe we dat na 1 juli nog meer kunnen doen. 

Dat zal niet in één keer gerealiseerd zijn. We willen graag een juiste balans houden tussen een goede bescherming van onze cliënten en medewerkers enerzijds en het leven zo aangenaam mogelijk te maken voor onze cliënten anderzijds. Het zal in veel gevallen ook maatwerk zijn. Maar we gaan er een mooie zomer van maken! 

We houden u op de hoogte, via persoonlijk contact en via deze site.  

Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep?

Tot nog toe geldt: 

 • Leveranciers, onderhoudsbedrijven en bezoekers: komen nog niet binnen op locaties, tenzij hier een specifieke uitzondering voor gemaakt is. 
 • Nieuwe cliënten: we blijven nieuwe cliënten voor de 24 uurs zorg, ELV-bedden, wijkzorg en huishouding welkom heten. Er vinden echter nog geen oriënterende rondleidingen op de locatie plaats, alleen de hoognodige acties rondom intake.
 • Wilgaerden: 
  Tussen 15 en 22 juni hebben onze woonzorgcentra de strengere bezoekmaatregelen losgelaten. Dat betekent dat er geen limiet meer zit op het aantal verschillende bezoekers en de aantal keren. Per locatie worden hierover de afspraken gemaakt met cliënten en verwanten. Zij worden hier over geïnformeerd.
  Alle dagbestedingsactiviteiten waar mensen van buiten de locatie aan deel namen, zijn afgelast. Tevens worden in de restaurants geen maaltijden meer geserveerd. De bewoners krijgen hun maaltijd op de kamer of huiskamer.  
  - Onze ondersteuning in de wijkzorg en huishouding gaat door. Onze medewerkers komen volgens afspraak bij u thuis. Zij volgen de maatregelen en dus vragen wij dat ook van u. Indien zij bij u thuis komen en deze maatregelen niet kunnen naleven (doordat er bijvoorbeeld teveel mensen in huis zijn), mogen zij beslissen om de ondersteuning te weigeren.
 • Leekerweide:
  - Bezoekregeling: we hebben per woning en vaak ook per cliënt gekeken of en hoe er bezoek mogelijk is. Daarover zijn alle naasten geïnformeerd. Voor al onze cliënten is een weerzien met één of twee van hun naasten mogelijk.
  -Iedere cliënt - zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder - krijgt een passende vorm van dagbesteding. Ook de dagbestedingsactiviteiten die georganiseerd worden door aanbieders anders dan Leekerweide zijn weer van start gegaan. Voor cliënten voor wie dagbesteding op de woning moeilijk is of die meer of anders nodig hebben, leveren we maatwerk. Dat doen we in samenspraak met clustermanager en gedragsdeskundige. Sommige cliënten kunnen zo individueel of in kleine groepen dagbesteding activiteiten aangeboden krijgen in een apart lokaal. Dit is echt maatwerk en we moeten hierbij verschillende afwegingen maken. Een belangrijke daarbij is de beschikbaarheid van ruimtes.
  Met cliënten die zelfstandig of thuis wonen, is contact opgenomen om te inventariseren welke behoefte er is voor dagbesteding. Daar gaan we uitvoering aan geven. Omdat we stapsgewijs opbouwen zullen dit niet de volledige werkdagen zijn maar starten we met een aantal dagen. Sommige cliënten volgden dagbesteding op verschillende plekken binnen en soms ook buiten LeekerweideGroep. Op dit moment moet dat beperkt blijven tot één dagbestedingsplek. Ook hierin moeten de cliënten en de verwanten dus keuzes maken. Hierover hebben we overlegd met de cliënt en zijn naasten en met die uitkomsten gaan we aan de slag.
  - Naschoolse opvang. De naschoolse opvang voor kinderen uit het basisonderwijs is in mei al gestart. Deze bieden we aan op De Stolp in Wognum en bij De Eenhoorn in Hoorn. Het voortgezet onderwijs is vanaf 2 juni weer begonnen. Met ingang van 8 juni wordt de naschoolse opvang (NSO) voor deze groep kinderen/jongeren weer opgestart. De opvang vindt plaats op De Hort op dinsdagen van 14.30-18.30 uur. Op ma-do-vrij is er geen NSO. Dit omdat de kinderen voorlopig nog maar twee dagen naar school gaan en er een kleinere behoefte is aan naschoolse opvang. Dagopvang voortgezet speciaal onderwijs. Wel bieden we op woensdagen dagopvang, van 9.00-17.00 uur. De opvang wordt vormgegeven op De Hort. Ouders brengen en halen hun kind zelf.
  - Logeren. Vanaf 3 juli gaan we ook weer logeren aanbieden. Bij logeren worden verzorgingstaken overgenomen en worden kinderen en jeugdigen van verschillende gezinnen in wisselende samenstellingen gezamenlijk begeleid. Hoe we dat precies gaan doen, daarover zijn we nog in overleg. 

  Ondertussen wordt er ook meer bekend over het virus, over wat wel en niet kan. Dat blijft voorlopig ook een leerproces. Het blijkt dat jonge kinderen, ook de kwetsbare kinderen, minder of nauwelijks vatbaar zijn voor het virus. Dat blijkt ook te gelden voor kinderen/jongeren tot 18 jaar. Het onderlinge afstand houden tussen de jongere en wat oudere kinderen is wel wenselijk, maar is niet erg bezwaarlijk wanneer dat minder goed lukt. Tussen volwassenen en volwassenen en jeugd blijft afstand houden wel een noodzaak.

  - De locatie Verlengde Kerkweg is voorlopig nog gesloten voor mensen die hier niet per se hoeven te zijn. We hebben gemerkt dat het cliënten en medewerkers tegenhoudt over de locatie te wandelen en de speeltuin of boerderij te bezoeken.
  - Restaurant: het restaurant in de Gortlaad blijft gesloten tot 1 september 2020.
  - Zwembad: is voorlopig nog gesloten. 
 • IetsAnders DOEN: Ook de begeleiding bij IetsAnders en bij DOEN hebben we weer opgestart. Nog niet in de volle sterkte, want ook hier geldt weer dat we de onderlinge groepen klein moeten houden en oplossingen moeten vinden voor het afstand houden. Ook kunnen we niet alle activiteiten ontplooien die we eerst konden aanbieden. Omdat we hierin te maken hebben met andere mensen en de nieuwe eisen.
  Over het vervoer van en naar de locaties van IetsAnders zijn we nu met de vervoerders in gesprek hoe we dat kunnen gaan regelen.
 • Logisch! Logopedisch centrum: Onze medewerkers zijn weer begonnen met het opschalen naar behandelingen, met inachtneming van alle Corona-maatregelen. De logopedist bepaalt in overleg met de klant wat voor soort behandeling op dit moment nodig is (via video of live). Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze logopedisten via info@logischcentrum.nl.
 • VrijetijdsbestedingNH:
  -
  Bijeenkomsten, clubs en activiteiten: zijn tot na de zomer afgelast. Wat we wel allemaal doen? Kijk daarvoor op onze site www.vrijetijdsbestedingnh.nl 
  - Evenementen: alle evenementen zijn afgelast.
 • VrijwilligersNH:
  Op locaties kunnen nog vrijwilligers werkzaam zijn. Het gaat om vrijwilligers die een vaste werkplek hebben en waaraan wij dezelfde gezondheidseisen en sociale oplettendheid vragen als aan onze medewerkers. Zij zijn goed bekend met en bij onze cliënten. Omdat dagbesteding wegvalt, is recreatie en persoonlijke aandacht en afleiding hard nodig op de woningen. Zij kunnen deze bieden en zo onze begeleiders ontlasten. We volgen het landelijke advies van het RIVM.

  Na weken van lockdown door Corona zijn we vanaf 15 juni de vrijwillige inzet langzaam weer verder aan het opstarten/uitbreiden. Fijn! Bij het hervatten van het vrijwilligerswerk horen wel regels die we graag met je willen delen. Wil je weten welke activiteiten door vrijwilligers op 1,5 meter afstand weer verricht kunnen worden? Of wat de verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionarissen zijn? Je leest het op de website van VrijwilligersNH.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.