;

Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep?

We doen er alles aan om besmetting van onze cliënten en medewerkers te voorkomen

Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep?

Daarom hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Leveranciers, onderhoudsbedrijven en bezoekers: komen niet binnen op locaties, tenzij hier een specifieke uitzondering voor gemaakt is. 
 • Nieuwe cliënten: we blijven nieuwe cliënten voor de 24 uurs zorg, ELV-bedden, wijkzorg en huishouding welkom heten. Er vinden echter geen oriënterende rondleidingen meer op de locatie plaats, alleen de hoognodige acties rondom intake.
 • Wilgaerden: 
  Onze woonzorgcentra zijn gesloten voor bezoek. Vanaf 25 mei laten we gefaseerd per bewoner 1 vaste bezoeker per week toe. De naasten zijn hiervan reeds op de hoogte gesteld en vindt plaats volgens vaste procedures. (klik hier). Daarnaast zijn er per locatie alternatieve contactmomenten, zoals raambezoek ingesteld. Alle dagbestedingsactiviteiten waar mensen van buiten de locatie aan deel namen, zijn afgelast. Tevens worden in de restaurants geen maaltijden meer geserveerd. De bewoners krijgen hun maaltijd op de kamer of huiskamer. Contact tussen verdiepingen en afdelingen zijn eveneens beperkt. Binnen de locaties zijn afspraken gemaakt met familie van bewoners over het ophalen van vuile was en het brengen van schone was. Dit geldt voor bewoners zonder was-abonnement. 
  - Onze ondersteuning in de wijkzorg en huishouding gaat door. Onze medewerkers komen volgens afspraak bij u thuis. Zij volgen de maatregelen en dus vragen wij dat ook van u. Indien zij bij u thuis komen en deze maatregelen niet kunnen naleven (doordat er bijvoorbeeld teveel mensen in huis zijn), mogen zij beslissen om de ondersteuning te weigeren.
 • Leekerweide:
  - Bezoekregeling: we hebben per woning en vaak ook per cliënt gekeken of en hoe er bezoek mogelijk is. Daarover zijn alle naasten geïnformeerd. Vanaf 11 mei is voor veel van onze cliënten een weerzien met één of twee van hun naasten mogelijk.
  - Dagbesteding en behandelingen: inmiddels is duidelijk dat we moeten leren leven en omgaan met het virus. Doel is om uiteindelijk stapsgewijs de maatregelen af te schalen en zo in te richten dat bezoek, maar ook dagbesteding en andere diensten weer doorgang kunnen gaan vinden. Dat zal allemaal op een ietwat andere manier vormgegeven moeten worden. Hoe we dat moeten doen met afstand houden waar dat kan, begeleiden in kleine groepen, hoe om te gaan met de beschikbare ruimtes en hoe het vervoer vorm te geven, daar zijn we hard mee bezig dat te bedenken en te organiseren. We houden u op de hoogte hierover.
  - Logeren: dit is helaas nog niet mogelijk. Hier zoeken we met de ouders oplossingen voor.
  - (Naschoolse) opvang: voor kinderen onder de 12 jaar in het speciaal onderwijs, die nu dus naar school gaan, leveren we weer (naschoolse) opvang. Boven de 12 jaar zal pas later volgen.
  - De locatie Verlengde Kerkweg is gesloten voor mensen die hier niet per se hoeven te zijn. We hebben gemerkt dat het cliënten en medewerkers tegenhoudt over de locatie te wandelen en de speeltuin of boerderij te bezoeken.
  - Restaurant: het restaurant in de Gortlaad is gesloten tot 1 juni 2020.
  - Zwembad: is gesloten tot 1 juni 2020. 
 • IetsAnders DOEN: is gesloten tot in ieder geval 1 juni 2020. Medewerkers worden ingezet waar zij het hardst nodig zijn.
 • Logisch! Logopedisch centrum: tot 20 mei vinden er geen ‘live’ afspraken plaats, maar ‘online logopedie’ door middel van videobellen. Deze vorm van logopedie wordt vergoed door verzekeraars. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze logopedisten via info@logischcentrum.nl.
 • VrijetijdsbestedingNH:
  -
  Bijeenkomsten, clubs en activiteiten: zijn tot 1 juni 2020 afgelast.
  - Evenementen: alle evenementen zijn afgelast.
 • VrijwilligersNH:
  Op locaties kunnen nog vrijwilligers werkzaam zijn. Het gaat om vrijwilligers die een vaste werkplek hebben en waaraan wij dezelfde gezondheidseisen en sociale oplettendheid vragen als aan onze medewerkers. Zij zijn goed bekend met en bij onze cliënten. Omdat dagbesteding wegvalt, is recreatie en persoonlijke aandacht en afleiding hard nodig op de woningen. Zij kunnen deze bieden en zo onze begeleiders ontlasten. We volgen het landelijke advies van het RIVM.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.