;

Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep?

Update coronamaatregelen 17 december 2020

Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep?

Zoals u vast weet, is er  weer een nieuwe persconferentie geweest. De regering heeft inmiddels hard aan de rem getrokken en er zijn verschillende nieuwe maatregelen aangekondigd.  Wij blijven desondanks onze cliënten, uw naasten zo goed mogelijk ondersteunen en vragen daarbij ook uw hulp. Wat dat betekent voor onze cliënten en voor u als naasten leggen we hieronder uit.

 

Bezoek

 

Wilgaerden
Bezoek aan uw naaste blijft gewoon mogelijk. Dat hebben we u beloofd en daar houden wij ons aan. We zijn heel blij dat we voorlezende kleinkinderen zien, kamers die gezamenlijk in kerstsfeer zijn gebracht, kerstkransjes op tafel en gezellige muziek die her en der uit de kamers klinkt. Jullie proberen er samen evengoed een mooie tijd van te maken. Voorlopig wordt het aantal bezoekers beperkt tot 1 bezoeker per dag, zoals ook bij u thuis.  Bezoekers zijn nog steeds verplicht een mondkapje te dragen, maar ook vragen wij u om zowel binnen als buiten de anderhalve meter afstand aan te houden. Vanzelfsprekend vragen we u om bij verkoudheidsklachten (of andere klachten die kunnen duiden op een eventuele Corona-besmetting) thuis te blijven, hoe naar dat ook is in deze periode. Mocht er onverhoopt een besmetting in een locatie voorkomen, dan gelden uiteraard weer andere en strengere regels. U wordt daarvan dan op de hoogte gesteld.

Leekerweide
Bezoek aan uw naaste blijft gewoon mogelijk. Wel wordt het aantal bezoekers aan uw naaste beperkt tot één per dag. 

Het is nu ook weer belangrijk om uw bezoek goed af te stemmen met de begeleiding. Zo zorgen we er samen voor dat er niet te veel mensen in één keer op de woning zijn. Wel zo veilig voor uw naaste, u en onze medewerkers. Ook willen we voorkomen dat er te veel mensen tegelijk in één ruimte zijn, of dat er onnodige contacten onderling zijn. Want het virus heeft maar weinig nodig om overgedragen te worden. Iedere woning is anders en iedere woning neemt hierin zijn eigen voorzorgsmaatregelen. Bel daarom voor komst met de begeleiders op de woning om goede afspraken hierover te maken en om u hierover te laten voorlichten. Alvast dank voor uw medewerking hierbij!

Mocht er onverhoopt een besmetting op de woning voorkomen, dan gelden weer andere regels. U wordt daarvan dan op de hoogte gesteld.

 

Op bezoek thuis

 

Wilgaerden
Natuurlijk is het fijn om samen tijd in huiselijke kring door te brengen. Toch willen wij u vragen hier goed over na te denken, omdat er aan een bezoekje bij u thuis wel risico’s verbonden kunnen zijn. In de thuissituatie is immers het risico op besmetting zeer groot gebleken in de afgelopen weken. En bij een eventuele besmetting brengt u niet alleen uw naaste in gevaar, maar mogelijk ook alle andere bewoners en medewerkers. Daarmee kan de continuïteit van de zorg in gevaar komen.

We willen u daarom vragen om goed na te denken over het mee naar huis nemen van uw naaste. Mocht u het toch graag willen, dan verzoeken wij u dringend om de hygiënemaatregelen c.q. het handen wassen toe te passen, goed te ventileren, afstand te houden en het dragen van een mondkapje strikt in acht te nemen. Dit alles uiteraard in combinatie met de rest van de lockdown-maatregelen, zoals het aantal overig bezoekende personen.

Leekerweide
Uw naaste kan als altijd op bezoek thuis komen. We vragen u wel dit goed te overwegen. Op dit moment stijgt het aantal besmettingen enorm. Het blijkt dat de meeste besmettingen in de thuissituatie plaats vinden. Het is hier ook natuurlijk om dicht bij elkaar te zitten en de gezelligheid bij elkaar op te zoeken. Maar het is juist nu ontzettend belangrijk om alle regels goed in acht te nemen. Besmet raken heeft heel wat gevolgen. Een gezondheidsrisico voor de cliënt zelf, maar ook voor mogelijke andere cliënten en de medewerkers. En heeft uiteindelijk ook gevolgen voor de zorg zelf. Gezien het groot aantal zieken staat de bezetting al onder druk.

Wanneer uw naaste thuis op bezoek komt, gaan we er daarom vanuit dat u zich aan de regels van de overheid houdt en het aantal bezoekers thuis beperkt houdt. Uw naaste is dan één van de twee, en met Kerst één van de drie, toegestane bezoekers per dag. Dit is ontzettend belangrijk. Net als het aanhouden van alle andere maatregelen, zoals afstand houden en de hygiënemaatregelen. Zo blijft het bij terugkeer op de woning voor de andere cliënten en medewerkers ook veilig. Alvast erg bedankt voor uw hulp en meedenken!

 

Dagactiviteiten

Dagactiviteiten op de locaties van Wilgaerden gaan zo veel als normaal gewoon door, mits het met bewoners van dezelfde afdeling is.

 

Dagbesteding

Dagbesteding bij Leekerweide gaat ook zo veel als normaal gewoon door. De deelnemers komen zo veel als mogelijk uit dezelfde woningen. Cliënten uit een woning beschouwen we als deelnemers aan de dezelfde 'bubbel'.

 

Wandelen buiten

Buiten mag er in groepjes van twee gewandeld worden. U en uw naaste kunnen dus gerust samen een rondje maken. In sommige gevallen wordt ook samen gewandeld met de zorgmedewerkers (Wilgaerden) of met begeleiding over de locatie (Leekerweide). Deze groepen kunnen wat groter zijn. Want cliënten van één afdeling worden gezien als behorende tot dezelfde bubbel.

 

Behandeling, therapie

Deze gaan door zoals gepland. Wel worden alle andere niet-medische behandelingen, zoals pedicure en kapper, voor zover deze op de woningen kwamen, afgezegd.

 

Logeren en opvang

Ook logeren en opvang gaat zo veel als gewoonlijk door. Wel zijn er aanvullende afspraken over het halen en brengen, of bereikbaar zijn om uw naaste op te halen wanneer deze ziek wordt. Deze afspraken staan gemeld en verder uitgelegd in een brief die verzonden is aan alle deelnemers van logeren en opvang.

 

Sporten, clubs en vrijetijdsbesteding

Op dit moment is er een Winter/Kerst stop. Maar vanwege maatregelen van de overheid, zullen deze voorlopig ook niet opgestart worden.

 

Kerst

 

Wilgaerden
Omdat we het onze bewoners toch zo gezellig mogelijk willen maken, zijn de locaties van Wilgaerden sfeervol aangekleed. De kerstdiners zijn ingepland met in achtneming van alle maatregelen en we hopen er op deze manier, ondanks de maatregelen, een mooie tijd van te maken.  

Leekerweide
Omdat het toch wel een bijzonder jaar is geweest, is vanuit het bestuur van WLG aan de bij Leekerweide wonende cliënten en gezinshuizen een Kerstdiner aangeboden. Restaurant Saalhof verzorgt deze diners. Zij bezorgen deze komende dagen op de woningen. Zo kunnen de tafels mooi en feestelijk opgedekt worden en kan er worden genoten.

 

Kerstpakketje

Voor de cliënten die ondersteund worden vanuit de ambulante dienst heeft het bestuur een kerstpakket bedacht. Deze pakketten worden door de begeleiders of vrijwilligers bij de cliënten bezorgd.  Het moment van bezorging kan dus overal anders liggen.

 

Onberekenbaar

Dat deze strenge lockdown nodig is, laat zien dat het Coronavirus een onberekenbaar iets is. Dat merken we ook binnen onze organisatie. Alle voorzichtigheid en maatregelen ten spijt kan het virus lokaal toch fel opvlammen en heeft dan grote impact.

 

Situatie besmettingen

 

Wilgaerden
Op dit moment heerst er op Westerhof een ernstige uitbraak. Vooruitlopend op wat er zou komen, hebben we daar alle bewoners getest. Het overgrote deel van de bewoners is daar nu positief besmet. Alle maatregelen zijn in gang gezet. Daar op volgend zijn nu ook alle medewerkers getest en wachten op de uitslag. Dat heeft een grote impact. Ook in diverse wijkteams zijn er helaas nog cliënten besmet. Op het Noorderlandhuis is één cliënt besmet geraakt. We wensen iedereen veel sterkte toe.

Leekerweide
Zo is de Vijzelmolen flink geraakt door het virus. Met de zes cliënten uit de twee eerder besmet geraakte woningen gaat het gelukkig goed. Eén woning is weer uit cohort, de andere verwachten we volgende week. Helaas zijn twee andere woningen besmet geraakt. Een woning waar vier personen besmet zijn geraakt wordt als cohort verpleegd. Bij de andere woning verblijven twee cliënten in quarantaine op de kamer.

Gelukkig zijn ook de meeste medewerkers uit de eerder besmette woningen aan de beterende hand. Maar we zien wel dat de ziekte naar kan zijn en een lange hersteltijd kan vragen. Ook op de Wollegras is een cliënt besmet geraakt. 

 

Vaccinaties

We zien dan ook uit naar een vaccin waarmee we onszelf kunnen beschermen tegen dit bijzonder onvoorspelbare en nare virus. Het lijkt er op dat op korte termijn een vaccin tegen Corona beschikbaar komt. Dat is natuurlijk geweldig nieuws. Alleen zo kunnen we op den duur de weg naar ‘normaal’ weer in slaan. De overheid is bezig met de organisatie hiervan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin.

 

Thuiswerken

Als organisatie hebben we afgesproken dat we zo veel als mogelijk thuiswerken. Dat betekent dat de kantoren aan de Verlengde Kerkweg, Makerij, Maelsonstraat schaars bezet zijn. Alleen de hoogstnodige bezetting zal aanwezig zijn, andere medewerkers werken vanuit huis. Recepties blijven wel bemenst.

 

Beste wensen

Samen komen we deze tijd door. Begrip voor elkaar is hierin belangrijk en we vinden het heel fijn dat we nog steeds zien en merken dat we op uw steun kunnen blijven rekenen. Dat sterkt ons in deze onrustige tijd, waarin ook angst en verdriet is. Heel veel dank daarvoor! We willen u in ieder geval alvast goede en veilige feestdagen toewensen, ook al loopt het dit jaar anders dan anders. En wij kijken met u uit naar een gezond 2021!

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.