;

Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep?

Update coronamaatregelen 16 november

Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep?

Wij blijven ondanks de maatregelen onze cliënten, uw naasten zo goed mogelijk ondersteunen en vragen daarbij ook uw hulp. Wat dat betekent voor onze cliënten en voor u als naasten leggen we hieronder uit.

Bezoek

Bezoek aan uw naaste is mogelijk. Omdat onze cliënten vaak met meer mensen op een afdeling/in een locatie wonen, willen we het bezoek aan cliënten die bij ons wonen, beperken tot maximaal 2 per dag. Op gezamenlijke woonkamers en huiskamers laten we op dit moment geen bezoek meer toe. Daarom vragen we bezoek om meteen naar het appartement van de naaste te gaan en zich daar aan de 1,5 meter afstand te houden.

Bezoekers en medewerkers zijn bij ons verplicht een mondkapje te dragen en de de anderhalve meter afstand aan te houden. Vanzelfsprekend vragen we u om bij verkoudheidsklachten (of andere klachten die kunnen duiden op een eventuele Corona-besmetting) thuis te blijven. Mocht er onverhoopt een besmetting in een locatie voorkomen, dan gelden uiteraard weer andere en strengere regels. U wordt daarvan dan op de hoogte gesteld.

Een mondkapje dragen in het openbaar vervoer, dus ook in het taxivervoer is naar landelijk beleid ook nog steeds verplicht. 

Restaurants

Onze restaurants kunnen door interne cliënten gebruikt worden, zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand, zij hebben geen coronacheck-app nodig. Externe gasten blijven toegestaan, en dienen hun NAW gegevens achter te laten, ivm eventueel contactonderzoek bij besmetting. Per restaurant wordt er een apart deel voor hen ingericht, ook weer met 1,5 meter afstand, zodat er zo min mogelijk kruisbesmetting kan plaats vinden.

Activiteiten

Dagactiviteiten in de ouderenzorg kunnen doorgang vinden, mits de 1,5 meter afstand aangehouden kan worden. Voor een aantal locaties zal hierdoor naar een andere oplossing gezocht moeten worden.

De geplande vrijetijdsactiviteiten binnen de gehandicaptenzorg worden op dit moment nagelopen, omdat ook hier kruisbesmetting zoveel mogelijk tegengegaan dient te worden. Het mixen van groepen van groepen is niet gewenst, omdat het houden van afstand voor deze cliënten niet altijd haalbaar is.

Het streven is om de dagbesteding van Leekerweide zolang mogelijk door te laten gaan omdat sluiting een grote impact heeft op cliënten. Er wordt gekeken naar maatwerk.

 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.