;

Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep?

Update coronamaatregelen 1 juli

Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep?

Wij blijven ondanks de maatregelen onze cliënten, uw naasten zo goed mogelijk ondersteunen en vragen daarbij ook uw hulp. Wat dat betekent voor onze cliënten en voor u als naasten leggen we hieronder uit.

Bezoek

Bezoek aan uw naaste is mogelijk. Bezoekers zijn bij ons niet meer verplicht een mondkapje te dragen, maar wel vragen wij u om zowel binnen als buiten de anderhalve meter afstand aan te houden. In sommige gevallen zijn er hier uitzonderingen. De naasten zijn hier dan zelf van op de hoogte gebracht. Vanzelfsprekend vragen we u om bij verkoudheidsklachten (of andere klachten die kunnen duiden op een eventuele Corona-besmetting) thuis te blijven, hoe naar dat ook is in deze periode. Mocht er onverhoopt een besmetting in een locatie voorkomen, dan gelden uiteraard weer andere en strengere regels. U wordt daarvan dan op de hoogte gesteld.

 

 

Dagactiviteiten en - besteding

Dagactiviteiten voor cliënten van Wilgaerden die nog zelfstandig wonen, zijn weer opgestart. Dagbesteding bij Leekerweide gaat ook zo veel als normaal gewoon door. De deelnemers komen zo veel als mogelijk uit dezelfde woningen. Cliënten uit een woning beschouwen we als deelnemers aan de dezelfde 'bubbel'.

Behandeling, therapie

Deze gaan door zoals gepland. 

 

Logeren en opvang

Ook logeren en opvang gaat zo veel als gewoonlijk door. Wel zijn er aanvullende afspraken over het halen en brengen, of bereikbaar zijn om uw naaste op te halen wanneer deze ziek wordt. Deze afspraken staan gemeld en verder uitgelegd in een brief die verzonden is aan alle deelnemers van logeren en opvang. 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.