;

Eerste Hanencursus™

Eerste Hanencursus™

Maandag 17 september was de laatste bijeenkomst van de Hanenoudercursus. Er zijn mooie resultaten behaald, alle kinderen hebben stappen gezet in hun taalontwikkeling. Ze worden beter begrepen en ze begrijpen zelf meer. Ouders hebben veel praktische tips gekregen om thuis de taalontwikkeling verder te kunnen stimuleren. Enkele quotes uit de eindevaluatie:

"Het is heel zinvol om bewust te worden van je communicatie"

"We begrijpen elkaar beter"

"Mijn kind kan zich steeds beter uitdrukken en is minder gefrustreerd"

"Mijn kind kan zich beter uitdrukken met gebaren en woorden"