;

Incident crisisplaatsing cliënt bij Leekerweide

Op dinsdagavond 21 januari heeft een cliënt die in een crisisplaatsing zeer korte tijd bij ons verbleef, voor veel consternatie gezorgd. Hij heeft auto’s aangehouden en geprobeerd portieren te openen. Dat is in één geval gelukt. Hij heeft de hoogzwangere bestuurster uit de auto getrokken. Dat heeft grote indruk gemaakt, zij is hiervan enorm geschrokken. Dat vinden wij heel erg.

Incident crisisplaatsing cliënt bij Leekerweide

Misverstanden
Dit voorval heeft op velen impact gehad. Het leidt ook tot misverstanden. Het verhaal gaat nu dat Leekerweide opvang biedt aan mensen met een psychiatrische en justitiële achtergrond in een besloten omgeving. Dat is niet juist.
Wat klopt wel: Leekerweide is samen met een aantal andere instellingen onderdeel van het samenwerkingsverband Meldpunt Acute Zorg. Dit verband is in opdracht van het Zorgkantoor opgericht. Wij bieden samen zorg aan mensen met een verstandelijke beperking wanneer deze om verschillende redenen direct zorg nodig hebben die in het eigen huis niet meer georganiseerd kan worden.   Hiervoor houden de organisaties plaatsen gereserveerd. Leekerweide heeft twee van deze plaatsen beschikbaar. Wie hier geplaatst kan worden, bepaalt het Meldpunt.

Aan plaatsing zijn voorwaarden aan verbonden
Allereerst moeten we de cliënt de zorg kunnen bieden die hij nodig heeft. Wanneer iemand met een verstandelijke beperking een dringende en grote zorgvraag heeft die vooral te maken heeft met het kennisgebied van GGZ, Verslavingszorg of anderszins ligt, nemen we hem niet op. Dan is hij daar beter op zijn plaats dan bij ons.
Ook willen we goed zorgen voor de cliënten die al bij ons wonen. En voor onze medewerkers en omwonenden. Wanneer de cliënt onhandelbaar of agressief gedrag vertoont en zo een risico vormt voor anderen, nemen we hem niet op. Datzelfde geldt wanneer zijn hulpvraag onze deskundigheid overstijgt. Of wanneer hij een ernstig justitieel delict heeft gepleegd. Dit zijn contra-indicatoren en daarmee wordt de crisiscliënt niet geplaatst.

Keuzes maken op basis van informatie
Crisiszorg moet altijd snel geregeld worden. Op basis van de gegeven en beschikbare informatie moet de adviseur van het Meldpunt een oordeel vormen. Soms is er niet veel informatie, maar moet er toch beslist worden. Bij twijfel raadpleegt het Meldpunt ook andere specialisten, bijvoorbeeld uit de GGZ. Soms kan een beperkende maatregel worden aangevraagd. Bijvoorbeeld wanneer iemand verplicht in zorg moet. Of wanneer het risico bestaat dat hij gaat dwalen en wegloopt.

Verrast
In het geval van deze cliënt heeft zijn gedrag ons verrast. Volgens de gegeven informatie was hij goed begeleidbaar. Hij wilde zelf graag geholpen worden en is vrijwillig in zorg gegaan. Dat betekent ook dat hij niet opgesloten of beperkt mag worden in zijn vrijheid. Gezien de gegeven informatie, de zorgvraag en achtergrond van de man leek de plaatsing bij ons passend. De bij de plaatsing betrokken deskundigen zijn ook verrast door zijn gedrag. De cliënt is einde middag bij ons gekomen en korte tijd later gearresteerd. Wat er met hem is gebeurd of veranderd weten we niet. Dat moet uitgezocht worden. LeekerweideGroep vangt al zo’n 20 jaar cliënten in crisissituaties op. Dit is een van de weinige gevallen dat er een voorval plaatsvindt met een cliënt uit een crisisplaatsing. En onze twee crisisplaatsen zijn bijna altijd bezet.

Zo zorgvuldig als mogelijk
Dit maakt de nare ervaring met de crisiscliënt niet minder erg. We begrijpen dat het gebeurde heel veel indruk heeft gemaakt op de betrokkenen. We gaan ook met hen in gesprek en geven uitleg. Alle informatie die we kregen over de man heeft ons niet kunnen voorbereiden op wat er is gebeurd. Soms kan dat ook niet. We hopen wel dat u voelt dat we de plaatsingen zo zorgvuldig als mogelijk doen. En dat de veiligheid van onze cliënten, medewerkers en u als omwonenden altijd voorop staat. Ook wanneer wij onze maatschappelijk plicht vervullen: kwetsbare mensen in nood helpen.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.