;

Het wordt mijn eerste diploma

Sinds november is de opleiding woonhulp gestart. Een opleiding die geen vooropleiding vraagt, maar je wel opleidt tot woonhulp bij bijvoorbeeld ouderen in een woonzorgcentrum. De opleiding is geïnitieerd door de labels Samen IetsAnders en BuroFlo, beiden onderdeel van  WilgaerdenLeekerweideGroep, met financiële ondersteuning vanuit gemeente Opmeer. Zij zagen allemaal een toegevoegde waarde zag voor deze groep mensen.

Starten met je eigen kwaliteiten
Amanda is een enthousiaste student die deze opleiding volgt.  We leren bijvoorbeeld om een kast op te ruimen, ramen te zemen en met mensen omgaan, vertelt Amanda. ‘De opleiding begon met het inzien van je eigen kwaliteiten. We moesten nadenken over waar we goed in zijn. Zo kwam ik erachter dat ik heel rustig ben, maar daardoor ook heel veel geduld heb. Ik heb dat ook gezien in mijn vorige werk op een basisschool. De kinderen werden rustig van mij. Eigenlijk besefte ik me dat nu pas tijdens mijn opleiding. Dat zijn kwaliteiten waar ik in mijn werk dus goed gebruik van kan maken.

Digitaal en klassikaal les
De coronaperiode leek eerst wat roet in het eten te gooien, maar er werd snel overgegaan op digitale les. Dat vond Amanda wel wat lastig, dus was ze blij dat er snel weer ‘echte’ les kwam. Toch zijn een aantal medestudenten er helemaal aan gewend geraakt en volgen zij nog digitaal les. Beiden is dus mogelijk.

Vlag uit
En dan straks? Amanda heeft de smaak van het studeren te pakken gekregen.’ Ik wil doorleren als klassenassistent. Dat beroep zou ik echt heel graag willen doen’.

Instroom nieuwe studenten
Genoeg dromen dus tijdens de opleiding. De laatste loodjes zijn aangebroken en de studenten hebben er vertrouwen in dat hen dit gaat lukken. Ondertussen is ook het nieuwe jaar gestart en dus staat de nieuwe lichting cursisten al te trappelen. Ook geïnteresseerd in deze opleiding? Kijk op www.buroflo.nl of bel met 0229576357