;

Innovatie en ontwikkeling

Wij hebben altijd de neus in de lucht om nieuwe geuren op te vangen en houden onze oren gespitst voor nieuwigheden. Want mogelijk kunnen we daar op inspelen. We innoveren echter niet om koploper te zijn of om het vernieuwen zelf. Verbetering van onze dienstverlening of van de kwaliteit van leven van onze cliënten is het doel. Innovatie en technische vernieuwing kunnen daarbij van dienst zijn. Maar nieuwe inzichten in behandelmethodes of verbeteringen van werkwijzen zijn daarin even belangrijk. We luisteren goed naar de vraag van onze klanten en bedenken passende oplossingen. Wat we nog niet aan dienstverlening hebben, ontwikkelen we. Onze medewerkers zijn hierin vaak de aanjagers en ontdekkers.

We sluiten daarnaast aan bij landelijke initiatieven, zodat we op de hoogte zijn en participeren in innovaties. We blijven alert op nieuwe inzichten en ook nieuwe toepassingen van techniek waar deze het leven van onze klanten makkelijker maken.

Relatie als uitgangspunt

Nagenoeg alle vormen van begeleiding en bejegening die wij hanteren, hebben de relatie als uitgangspunt. Dit zien we bij Gentle Teaching, bij Triple C, Dit vind ik ervan!, de Powertrainingen, het gastvrijheidsconcept maar ook bij onze opbouw en inrichting van onze organisatie: Rijnlands model, collegialiteit en vertrouwen waarop zelforganiserend werken is gebouwd en het dienstverleningsconcept waarbij samenwerking en coördineren van activiteiten en doelstellingen over de verschillende werkgebieden heen van belang is.

Ondersteuningsconcepten
We werken met ondersteuningsconcepten als Gentle Teaching en Triple C die uitgaan van de onvoorwaardelijke acceptatie en het (her)opbouwen van relaties tussen mensen. Zo geven we mensen die geïsoleerd zijn geraakt door hun beperking of anderssoortige omstandigheden weer perspectief op contact en deelname aan een zo normaal mogelijk leven.

Op de locatie in Wognum bouwen we Very Intensive Care (VIC) eenheden waarin we cliënten met een specifieke begeleidingsvraag en gedragsproblematiek langdurig kunnen begeleiden en ondersteunen.

Wij zoeken de samenwerking
Ons label BuroFlo is verbinder en innovator. Wij zijn partner van gemeentes en maatschappelijke organisaties bij het bedenken en realiseren van projecten die burgers ondersteunen, versterken en met elkaar verbinden. Zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen het sociaal domein of is er een behoefte bij burgers aan een dienst die nog niet is ingevuld? Dan komt BuroFlo in actie om een praktische oplossing te vinden of partijen bij elkaar te brengen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • gespecialiseerde oppaszorg
  • arrangemententeam De Kers
  • formulierenbrigade Hoorn, Wognum, Medemblik en Enkhuizen
  • kookcafé CookAUT! Zwaag en Enkhuizen
  • beeldzorg
  • zorg- en onderwijsarrangementen

 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.