;

Heeft u een klacht?

 

Klachtenregeling

Leekerweide doet haar best om haar cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zo zijn dat u niet tevreden bent over onze ondersteuning, begeleiding, verzorging of afspraken die gemaakt worden of de uitwerking daarvan. We willen graag dat u ons dat vertelt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Of zodat u, wanneer we niet tot overeenstemming kunnen komen, het geschil aan de klachtencommissie cliënten kunt voorleggen. 

Indien u instemt met een bemiddelingspoging, dan gaan de termijnen voor het nemen van een beslissing pas lopen na het beëindigen van de bemiddeling. Dat wil zeggen dat de klacht wordt geacht te zijn ingediend na de bemiddelingsfase.

Waar moet u zijn voor uw klacht?

Wanneer u ontevreden bent kunt u met uw klacht op verschillende plaatsen terecht. Allereerst bij de betrokken begeleiding, de persoonlijk begeleider of het clusterhoofd. Vaak is daar de oplossing te vinden. Maar soms is dat moeilijk. Wat dan? U kunt zich dan richten tot de klaagbus, de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. 

Klaagbus

Vanaf januari 1997 beschikt LeekerweideGroep over een klaagbus. Hierin kunnen (kleine en grote) klachten gedeponeerd worden. Voor de meeste ergernissen is in de praktijk best snel een oplossing te vinden, als er maar aandacht aan wordt geschonken. De klaagbus is er voor iedere ouder/vertegenwoordiger, vrijwilliger of cliënt. Dus, zit u ergens mee? Schrijf het van u af en deponeer uw klacht in de klaagbus. U vindt de klaagbus bij de receptie in het hoofdgebouw. Of stuur een mail naar de klaagbus.

Werkwijze/uitvoering
De directeur opent regelmatig het postvak van de klaagbus en de mailbox “klaagbus”. Via het directiesecretariaat wordt een ontvangstbevestiging gestuurd. We vragen ook of de vertrouwenspersoon cliënten ingeschakeld dient te worden.

De directeur neemt, mondeling of schriftelijk, contact op met de klager. Zonodig vraagt hij advies. Of hij zorgt dat de klacht door iemand anders in behandeling genomen wordt. De klager krijgt altijd bericht. Na 3 maanden wordt bij de klager geïnformeerd of de klacht naar tevredenheid is opgelost.

Klachtencommissie Cliënten Leekerweide

De klachtencommissie Cliënten is een onafhankelijke commissie. Bent u het niet eens met de uitspraak van de commissie, of met de beslissing van de directie, dan kunt u de rechter inschakelen.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt als cliënt zelf een klacht indienen of iemand anders kan dat voor u doen als u daar hulp bij nodig heeft. Dit kan een ouder of vertegenwoordiger zijn, een naast familielid of iemand die door de cliënt schriftelijk gemachtigd is

Reglement en indienen klacht

Op deze klacht is de klachtenregeling van toepassing.

Formulier

U kunt in het formulier hieronder uw klacht invullen en opsturen. Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie cliënten Esdégé-Reigersdaal en Leekerweide. Het is ook mogelijk om dit via de post te doen. 

Download hier het formulier voor het indienen van een klacht via de post. 

U kunt het formulier opsturen naar:

Klachtencommissie Cliënten
p.a. Postbus 1
1687 ZG Wognum

 
 • Is de klacht besproken met de leiding van de woning
  Ja
  Nee
 • Stemt u in met een bemiddelingspoging door de klachtenfunctionaris?
  Ja
  Nee
 • Stemt u in met een bemiddelingspoging door de klachtencommissie cliënten?
  Ja
  Nee
 • Stemt u in met inzage van het Ondersteuningsplan en/of andere stukken door de klachtencommissie
  Ja
  Nee
 • Ik heb kennis genomen van het privacyreglement en ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.