;

WilgaerdenLeekerweideGroep als werkgever

WilgaerdenLeekerweideGroep als werkgever

Ons streven is de cliënt zo lang mogelijk en zo goed mogelijk te laten genieten van het leven. Dat doen wij met zelforganiserende teams, die zelf bepalen op welke manier onze doelen worden bereikt. Zo zijn we zeker van zorg op maat. Met respect en aandacht voor het individu. We doen dat vanuit tientallen locaties door heel West-Friesland met circa 2500 medewerkers en ruim 1500 vrijwilligers.

Alles wat we bij WilgaerdenLeekerweideGroep doen draait om het welzijn van kwetsbare mensen. Zowel voor mensen die zelfstandig wonen als voor cliënten bij een van onze locaties. Tijdelijk of voor een langere periode.

Elkaar leren kennen

Wij vinden het van belang dat je als nieuwe collega prettig wordt ontvangen op je nieuwe werkplek en goed wordt ingewerkt. Daarom vindt er een zorgvuldige introductie plaats op je werkplek en kun je via onze app alvast een kijkje nemen in onze organisatie.

Nieuwe collega’s kijken met een frisse blik naar hoe wij de dingen doen. Wij vinden het van groot belang om jouw indruk en mening te vernemen. Daarom nodigen wij jou en alle andere nieuwe collega’s uit voor een introductiebijeenkomst. Je wordt ontvangen en welkom geheten door de bestuurders van WilgaerdenLeekerweideGroep. In deze bijeenkomst bespreken we gezamenlijk wat WilgaerdenLeekerweideGroep wil bereiken in het bieden van zorg en behandeling aan haar cliënten en hoe we dat samen zo goed mogelijk kunnen doen. Tevens leren we elkaar zo beter kennen.

Wat wij je bieden

Wanneer je bij WilgaerdenLeekerweideGroep werkt, kun je onder 1 van de 2 CAO's vallen:

  • Ouderenzorg: Dan val je onder de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg. Wil je hier meer over weten? Download dan de Cao VVT 2019 -2021.  
  • Gehandicaptenzorg: Dan val je onder de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Gehandicaptenzorg. Wil je hier meer over weten, dat kan via deze site