;

FAQ Corona

Veelgestelde vragen over het Coronavirus (COVID-19) en de gevolgen ervan voor WilgaerdenLeekerweideGroep (FAQ)

Op deze nieuwspagina vind je de meest gestelde vragen over het Coronavirus en wat dat betekent voor onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en jouw bezoek aan onze organisatie. We zullen als er nieuws is deze pagina regelmatig updaten en nieuwe vragen toevoegen. Zo  hopen we je meer duidelijkheid te geven over hoe wij omgaan met de situatie.

 

FAQ Corona

update 13 maart 16:55 uur

Veelgestelde vragen over het Coronavirus (COVID-19) en de gevolgen ervan voor WilgaerdenLeekerweideGroep

Op deze nieuwspagina vind je de meest gestelde vragen over het Coronavirus en wat dat betekent voor onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en jouw bezoek aan onze organisatie. We zullen als er nieuws is deze pagina regelmatig updaten en nieuwe vragen toevoegen. Zo hopen we je meer duidelijkheid te geven over hoe wij omgaan met de situatie. (update van 13 maart / 16:55)

Inhoud

 1. Afgelasting evenementen/bijeenkomsten
 2. Vragen over het virus

2.1 Wat is het Coronavirus?

2.2 Hoe raak je besmet?

2.3 Wat zijn de symptomen van besmetting?

2.4 Is het virus gevaarlijk?

2.5 Bestaat er een vaccin of geneesmiddel?

2.6 Kun je meerdere keren ziek worden van het virus?

2.7 Wat kun je tegen het Coronavirus doen?

 1. Bescherming en risico’s

3.1 Hebben beschermende maatregelen zoals mondkapjes nut als preventiemaatregel?

3.2 Veel van onze cliënten hebben een zwakke gezondheid. Zijn onze cliënten extra vatbaar of lopen zij extra risico?

 1. Wat te doen bij klachten/besmettingen

4.1 Ik heb klachten, wat nu?

4.2 Mijn cliënt heeft klachten, wat nu?

4.3 Ik ben besmet met het Coronavirus, wat nu?

4.4 Er is een client besmet met het Coronavirus, wat nu?

 1. Gevolgen

5.1 Wat kunnen de gevolgen van het Coronavirus zijn?

5.2 Wat betekent het Coronavirus voor de dienstverlening van WilgaerdenLeekerweideGroep?

5.3 Gaan activiteiten, clubs en evenementen door?

5.4 Mag ik de locatie nog bezoeken? Mogen cliënten/ mensen van buitenaf uit de wijk die bij de locatie van Wilgaerden in het restaurant komen eten, kan dat nog gewoon?

5.4 Wel of niet op stap: Terughoudendheid

5.5 Mag ik naar Brabant of het buitenland, voor familiebezoek en/of vrijetijdsbesteding of vakantie?

5.6 Wat als de scholen gaan sluiten?

5.7 Ik zit op het ROC als BBL/BOL leerling. Ik mag niet meer naar school komen. Mag ik wel komen werken?

5.7 Bijeenkomsten VrijetijdsbestedingNH

5.9 Ik heb een bijeenkomst te organiseren (herdenkingsdienst). Wat doe ik daar mee

 1. Vrijwilligers
 2. Informatie en contactgegevens:

 

 

 

 1. Afgelasting evenementen/bijeenkomsten
  NLDOET activiteiten op 13 en 14 maart, Open dag van de Zorg op 21 maart, Alle evenementen met meer dan 100 mensen, Familieavonden Wilgaerden
  Evenementen van VrijetijdsbestedingNH die niet doorgaan zijn: Happy Times, Friday Dinner, Wandelgroep EMB, Denderende Donderdagen, Paasbrunch op 11 april, Nemo op 18 april 
  Kijk verder voor richtlijnen voor vrijwilligers en evenementen Vrijetijdsbesteding verderop in deze lijst FAQ

2. Vragen over het virus

2.1 Wat is het Coronavirus?

Het Coronavirus is een geheel nieuw virus. Geen gemuteerde vorm van een bekende wintergriep, maar een nieuwe vorm die pas is ontstaan. Mensen hebben er nog geen immuniteit tegen opgebouwd. Er zijn ook nog geen vaccins tegen. Ook is het virus besmettelijk. Door deze besmettelijkheid en de afwezigheid van immuniteit of verweer kan het virus zich snel verspreiden. Besmetting met Coronavirus heeft als belangrijkste effect dat je luchtwegen worden aangetast. De ernst varieert van een milde verkoudheid tot een ernstige longontsteking.

 

2.2 Hoe raak je besmet?

Als iemand die besmet is met het virus hoest of niest, komen er druppeltjes met het virus in de lucht. Die kunnen door anderen worden ingeademd of komen op handen of voorwerpen neer. Het lijkt er op dat het Coronavirus wat langer buiten het lichaam blijft leven dan andere virussen. Hierdoor kunnen ziektekiemen op bijvoorbeeld handen, en gladde oppervlakten als deurknoppen, leuningen en kranen liggen. Wanneer iemand deze dan aanraakt en door contact met de handen naar de mond, neus of ogen opneemt of inademt, kan hij besmet worden. Daarom is goede hygiëne erg belangrijk.

 

2.3 Wat zijn de symptomen van besmetting?

Het Coronavirus zorgt voor een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Raak je besmet dan krijgt je

- Koorts (meer dan 38 graden) met daarbij 1 of 2 van deze klachten: -Hoesten

-Moeilijk adem halen.

Ouderen hebben soms geen koorts, maar alleen een koortsig gevoel. Hoe snel je klachten krijgt na besmetting is verschillend. Meestal duurt het 5-7 dagen voordat de klachten beginnen, maar het kan eerder. Het duurt nooit langer dan 14 dagen.

 

2.4 Is het virus gevaarlijk?

Dat verschilt van persoon tot persoon. De meeste mensen krijgen weinig klachten. De kans dat je erg ziek wordt is niet groot, maar bestaat wel. Soms kan het virus zorgen voor een erge longontsteking. Het lijkt erop dat vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid meer kans hebben om ziek te worden dan jonge mensen en mensen met een goede gezondheid. Het beeld is nu dat van de mensen die getest zijn en het virus hebben -ongeveer 83 mensen een beetje ziek worden -ongeveer 15 mensen flink ziek worden -2 mensen overlijden

2.5 Bestaat er een vaccin of geneesmiddel?

Nee, er bestaat nog geen vaccin of medicatie. Dat zal er op korte termijn ook niet komen. Behandeling bestaat er dan ook vooral uit het lichaam te helpen zelf de ziekte meester te worden. Rust houden, goed drinken, eventuele pijn stillen en koorts dempen. Als iemand erg ziek is door het virus, kan opname in het ziekenhuis nodig zijn. Daar kan iemand zuurstof krijgen of beademd worden.

 

2.6 Kun je meerdere keren ziek worden van het virus?

In principe heb je na eenmaal de griep te hebben gehad, afweerstoffen opgebouwd. Een volgende keer ben je dan niet meer vatbaar, of zal de ziekte minder heftig verlopen. Je lichaam kent nu de truc hoe zich tegen deze specifieke griepvorm te verweren. Hoe het zit met het Coronavirus weten we nog niet precies. Waarschijnlijk hetzelfde als het griepvirus.

 

2.7 Wat kun je tegen het Coronavirus doen?

Hygiënemaatregelen in acht nemen is de beste manier om het virus zolang mogelijk buiten de deur te houden:

 • Regelmatig je handen wassen. Goed en uitgebreid en met zeep.
 • Groeten zonder handen te schudden
 • Vermijd hand-mond/neus/oogcontact.
 • Houd je werkplek schoon. Reinig deze met regelmaat.
 • Maak ook met regelmaat die voorwerpen schoon die door veel verschillende mensen worden aangeraakt (klinken, leuningen, handgrepen, licht/schakelknoppen enzovoort).
 • Gebruik schoonmaakdoekjes 1 x. Laat ze niet liggen maar gooi ze meteen weg.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoek. Gebruik deze maar 1 x en gooi de zakdoek meteen weg. Was daarna goed je handen.
 • Geen bestek/borden/kopjes met anderen delen.
 • Ventileer ook de ruimtes regelmatig, de ziektekiemen gedijen minder goed in een droge ruimte dan in een vochtige, bedompte omgeving.

 

3.   Bescherming en risico’s

3.1 Hebben beschermende maatregelen zoals mondkapjes nut als preventiemaatregel?

Het is niet bewezen dat beschermende maatregelen als handschoenen en mondkapjes nut hebben in de dagelijkse omgang met elkaar. Je kunt bewegingen niet isoleren tot een bepaalde taak, of je zou zo vaak van handschoenen moeten wisselen dat het onwerkbaar wordt. Ook de mondkapjes zijn al nutteloos als je ze aanraakt met je handen. Je zou deze dan erg vaak moeten wisselen. Dat is ondoenbaar.

Maar belangrijker: in ons werk met cliënten is een goed zicht op het gezicht en de gezichtsuitdrukking van groot belang. Het dragen van een mondkapje verstoort de communicatie met de cliënt en komt de dienstverlening aan en het welbevinden van onze cliënten niet ten goede.

 

Het houden van een goede hygiëne is veel effectiever. Pas wanneer we echt met besmette en zieke cliënten te maken krijgen, gebruiken we beschermende middelen.

 

Beschikbaarheid middelen Door de consternatie over Corona en de verhoogde vraag naar beschermende middelen, zijn veel spullen schaars geworden. Nu blijkt het dat sommige medewerkers spullen van de organisatie mee naar huis nemen, voor persoonlijk gebruik. Hierdoor raken ook middelen binnen de organisatie schaars. Dat is natuurlijk beslist niet de bedoeling! Deze spullen zijn bedoeld voor onze cliënten en om elkaar te beschermen tegen besmetting. Spreek je collega er dan ook op aan wanneer je oneigenlijk gebruik ziet!

 

3.2 Veel van onze cliënten hebben een zwakke gezondheid. Zijn onze cliënten extra vatbaar of lopen zij extra risico?

De overdrachtkans voor het virus in dichte woongemeenschappen als tehuizen en instellingen is groter. We zijn dan ook extra alert en zullen passende maatregelen nemen als een besmetting zich bij ons voordoet. We volgen daarin de richtlijnen van het RIVM.

 

Hoe ziek iemand wordt, is zoals al gezegd, wisselend. Oudere mensen, mensen met geringe weerstand en mensen met COPD zijn kwetsbaarder. Maar dat geldt voor alle ziekten. We zullen dan ook extra op hygiene letten en goed opletten op symptomen van ziekzijn.

4. Wat te doen bij klachten/besmettingen

4.1 Ik heb klachten, wat nu? Ben je in een van de risicogebieden geweest (China, Zuid-Korea, Singapore, Iran of Noord-Italie) ? Of ben je in contact geweest met iemand die besmet is met het Coronavirus? Neem dan contact op met je leidinggevende en overleg of je thuis aan het werk kunt, tot duidelijk is of je wel/niet besmet bent. Dat is maximaal 14 dagen.

 

Ben je in een van de risicogebieden geweest (China, Zuid-Korea, Singapore, Iran of Noord-Italie)? Of ben je in contact geweest met iemand die besmet is met het Coronavirus? EN heb je koorts (meer dan 38 graden) EN/OF luchtwegklachten EN/OF benauwd? Neem dan contact op met je huisarts of GGD en overleg wat te doen.

 

4.2 Mijn cliënt heeft klachten, wat nu? Is je cliënt  in een van de risicogebieden geweest (China, Zuid-Korea, Singapore, Iran of Noord-Italië) ? Of is hij/zij in contact geweest met familieleden of anderen die (mogelijk) besmet zijn met het Coronavirus? En heeft hij klachten van koorts of luchtwegklachten?

Neem dan contact op met de medisch verantwoordelijke (medisch specialist, (huis) arts) en overleg wat te doen. Bekijk ook het protocol. Meld dit ook bij Team Veiligheid (veiligheid@wilgaerden.nl)

 

4.3 Ik ben besmet met het Coronavirus, wat nu? Of je besmet bent met het virus, wordt bepaald door de arts. Daar gaat een test aan vooraf. Arts, GGD en RIVM bepalen dan hoe er verder gehandeld moet worden. Waarschijnlijk zul je in thuisisolatie moeten om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hieraan zijn regels gebonden. Deze worden door de GGD met je overlegd. Meld het in ieder geval je leidinggevende en team Veiligheid (veiligheid@wilgaerden.nl) . Mogelijk moet er nagegaan worden met wie je in contact bent geweest en of dat ook clienten of collega’s zijn geweest van WLG. l

 

4.4 Er is een client besmet met het Coronavirus, wat nu? Of de client besmet is met het virus, wordt bepaald door de arts. Daar gaat een test aan vooraf. Arts, GGD en RIVM bepalen dan hoe er verder gehandeld moet worden. Waarschijnlijk zal de cliënt in isolatie moeten. Dit betekent dat deze cliënt zijn woning niet meer mag verlaten. Het contact met anderen en huisgenoten moet zoveel mogelijk of in zijn geheel worden beperkt. Hoe verder wordt bepaald door een protocol. Ook zal in kaart moeten worden gebracht met wie de client in contact is geweest. Ook familie en naasten worden op de hoogte gesteld.

 

 

 

 1. Gevolgen

5.1 Wat kunnen de gevolgen van het Coronavirus zijn?

De gevolgen zijn vooral van economische en maatschappelijke aard. Wanneer veel mensen in korte tijd besmet en ziek raken, worden veel mensen tegelijkertijd uit het arbeidsproces gehaald. Omdat zij zelf ziek of herstellende zijn of omdat zij thuis mensen moeten verzorgen dan wel opvangen.

 

Dit probleem doet zich overal voor. Bij scholen, leveranciers, dienstverleners. Ook zij kunnen te kampen krijgen met ziekte en uitval. Daardoor kan het zijn dat spullen of diensten trager dan normaal geleverd worden of een tijdlang niet beschikbaar zijn.

 

5.2 Wat betekent het Coronavirus voor de dienstverlening van WilgaerdenLeekerweideGroep?

Voorlopig heeft het Coronavirus nog geen effect op onze dienstverlening. We houden het landelijke advies aan dat het RIVM en de GGD geven. Zij zeggen: Er is momenteel geen aanleiding om bedrijven, instellingen en scholen te sluiten. Zonder advies van de GGD hoeft een bedrijf, instelling of school niet te sluiten. Indien er een besmetting is geconstateerd kan de lokale GGD in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een bedrijf, instelling of school - of een deel daarvan - te sluiten. We volgen de situatie op de voet. Informatie delen we via de website en/of intranet van WilgaerdenLeekerweideGroep. Cliënten, hun naasten, vrijwilligers informeren we via een brief of mail en we vragen hen om het nieuws op onze site te volgen.

5.3 Gaan activiteiten, clubs en evenementen door?

We proberen zo veel als mogelijk het gewone leven door te laten gaan. Contacten met anderen horen daar ook bij. Wel moeten we oplettend zijn en kritisch situaties bekijken. Grootschalige activiteiten met meer dan 100 mensen zijn afgeblazen. Ook hierin volgen we de landelijke richtlijnen. Daarnaast wordt per activiteit bekeken wat er nog doorgaat. We proberen daardoor risico’s tot besmetting te minimaliseren.

 

5.4 Mag ik de locatie nog bezoeken? En mogen cliënten/ mensen van buitenaf uit de wijk die bij de locatie van Wilgaerden in het restaurant komen eten, kan dat nog gewoon?

Voor hen geldt hetzelfde als bezoekers: zij die verkouden zijn + koorts hebben, worden niet toegelaten. Voor mensen die geen klachten hebben, zijn onze deuren (nog) geopend. Dit staat ook bij alle entrees op de posters.

5.4 Wel of niet op stap: Terughoudendheid

Op dit moment wordt aangeraden om zo min mogelijk contact op te zoeken buiten de normale kring van de cliënten en medewerkers. Dus zo min mogelijk bezoek van buitenaf op de locaties/woningen door vreemden waarvan je de wandel en handel niet kent. Ook bij bijeenkomsten met bekenden is oplettendheid nodig. Van medewerkers en vrijwilligers vragen we dezelfde kritische houding: ga goed na gaan of er contact is geweest met mogelijk besmette anderen, of je in een gebied bent geweest waar het risico op besmetting groot is en daar dan passende terughoudendheid in te betrachten. Terughoudendheid is op dit moment wel het sleutelwoord

 

 

5.5 Mag ik naar Brabant of het buitenland, voor familiebezoek en/of vrijetijdsbesteding of vakantie?

Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen. In Brabant zijn strenge maatregelen genomen, waaronder ‘onthouding van contact’. Blijf dus uit de provincie weg zo lang het Coronavirus actief is.  WLG volgt de landelijke richtlijnen. Daarin worden reizen naar het buitenland ontraden. Onze medewerkers mogen dus niet op vakantie naar het buitenland. Aangeraden wordt een beroep te doen op een eventuele annuleringsverzekering. Van vrijwilligers kunnen wij dit niet eisen, echter wordt wel aangeraden om dit ook op te volgen.

 

 

5.6 Wat als de scholen gaan sluiten?

Dit besluit zou, zoals je kunt voorstellen, een enorme impact op de zorg en dienstverlening aan onze cliënten hebben. Daarom willen we ook nadrukkelijk aangeven dat we verwachten dat ons zorgpersoneel zoveel mogelijk naar het werk blijft komen. Naast alle zieken en collega’s die thuis moeten blijven, kunnen we een eventueel extra tekort hierin niet opvangen. We hopen dus dat de medewerker in dat geval probeert een oplossing te zoeken. Laten we hopen dat het niet nodig is…….

 

5.7 Ik zit op het ROC als BBL/BOL leerling. Ik mag niet meer naar school komen. Mag ik wel komen werken?

Ja! Zolang jij geen klachten hebt, in besmet gebied bent geweest, ben je meer dan welkom om te komen werken. We kunnen alle extra hulp en ondersteuning gebruiken.

 

5.7 Bijeenkomsten VrijetijdsbestedingNH Grote evenementen en bijeenkomsten zoals Open Dag voor de Zorg en NLDOET gaan niet door. Activiteiten van VrijetijdsbestedingNH worden per onderdeel bekeken, maar grotendeels wel afgelast. Bepalend daarbij zijn:

 • De kwetsbaarheid van de cliënten
 • Bekendheid van de deelnemers
 • Omvang van de bijeenkomst

Meer informatie hierover: n.schouten@vrijetijdsbestedingnh.nl of via het telefoonnummer 0229 57 64 20. Vragen kun je ook hier kwijt.

 

Evenementen van Vrijetijdsbesteding die niet doorgaan zijn: Happy Times Friday Dinner Wandelgroep EMB Denderende Donderdagen Paasbrunch op 11 april Nemo op 18 april

 

5.9 Ik heb een bijeenkomst te organiseren (herdenkingsdienst). Wat doe ik daar mee?

Ook hiervoor geldt: niet-noodzakelijke bijeenkomsten vinden de komende tijd geen doorgang. Wacht dus even met de organisatie en vaststellen van een datum.

 

 

 1. Vrijwilligers Onze organisatie krijgt veel hulp van vrijwilligers. Daar zijn we heel blij mee. Zij helpen bij leuke activiteiten, in de woningen of doen talloze andere klussen. Daarmee komen zij in aanraking met medewerkers en cliënten.

 

We vragen hen dan ook dezelfde voorzichtigheid en terughoudendheid te betrachten als we die aan medewerkers vragen: Het vrijwilligersbeleid volgt het beleid voor andere medewerkers op het gebied van Corona-preventie.

 

-ga goed na gaan of er contact is geweest met mogelijk besmette anderen.

-Ben je in een gebied bent geweest waar het risico op besmetting groot is ,

-heb je klachten met verkoudheid/hoesten en griep.

Als je daar over twijfelt, meld je dan af!

Verder vragen we hen met klem zich te houden aan de verscherpte hygiëneregels.

 

Vragen kunnen vrijwilligers kwijt bij de collega’s van VrijwilligersNH: op de site staat de laatste informatie vermeld. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen die gemaild worden naar info@vrijwilligersnh.nl of gebeld naar 0229 57 64 16.

 

 1. Informatie en contactgegevens: Voor vragen over het coronavirus kun je bellen met het publieksinformatienummer van de overheid: 0800-1351 (vanuit het buitenland: +312 0205 1351). Of kijk op de site van het rivm: www.rivm.nl Je vindt hier ook video's over het nieuwe coronavirus.

.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.