Ondernemen en ontwikkeling

Wij hebben altijd de neus in de lucht om nieuwe geuren op te vangen en houden onze oren gespitst voor trends en ontwikkelingen. Want mogelijk kunnen we daar op inspelen. We innoveren echter niet om koploper te zijn of om het vernieuwen zelf. Verbetering van onze dienstverlening of van de kwaliteit van leven van onze cliënten is het doel. Ondernemen en technische vernieuwing kunnen daarbij van dienst zijn. Maar nieuwe inzichten in behandelmethodes of verbeteringen van werkwijzen zijn daarin even belangrijk. We luisteren goed naar de vraag van onze klanten en bedenken passende oplossingen. Wat we nog niet in de regio aan dienstverlening hebben, ontwikkelen we. Onze medewerkers zijn hierin vaak de aanjagers en ontdekkers.

We sluiten daarnaast aan bij landelijke initiatieven, zodat we op de hoogte zijn en participeren in innovaties.

Relatie als uitgangspunt

Nagenoeg alle vormen van begeleiding en bejegening die wij hanteren, hebben de relatie als uitgangspunt. Dit zien we bij Gentle Teaching, bij Triple C, Dit vind ik ervan!, de Powertrainingen, het gastvrijheidsconcept maar ook bij onze opbouw en inrichting van onze organisatie: Rijnlands model, collegialiteit en vertrouwen waarop zelforganiserend werken is gebouwd en het dienstverleningsconcept waarbij samenwerking en coördineren van activiteiten en doelstellingen over de verschillende werkgebieden heen van belang is.