;

Ondernemen en ontwikkeling

Wij hebben altijd de neus in de lucht om nieuwe geuren op te vangen en houden onze oren gespitst voor trends en ontwikkelingen. Want mogelijk kunnen we daar op inspelen. We innoveren echter niet om koploper te zijn of om het vernieuwen zelf. Verbetering van onze dienstverlening of van de kwaliteit van leven van onze cliënten is het doel. Ondernemen en technische vernieuwing kunnen daarbij van dienst zijn. Maar nieuwe inzichten in behandelmethodes of verbeteringen van werkwijzen zijn daarin even belangrijk. We luisteren goed naar de vraag van onze klanten en bedenken passende oplossingen. Wat we nog niet in de regio aan dienstverlening hebben, ontwikkelen we. Onze medewerkers zijn hierin vaak de aanjagers en ontdekkers.

We sluiten daarnaast aan bij landelijke initiatieven, zodat we op de hoogte zijn en participeren in innovaties.

Relatie als uitgangspunt

Binnen onze organisatie is Team Pinz! de verbinder en innovator. Pinz! staat voor Projecten, Innovatie, Netwerken en Zorg- en welzijnsontwikkeling. In samenwerking met onze partners in de zorg ontwikkelen we nieuwe vormen van zorg en ondersteuning, waar de burger en cliënt beter van wordt. 

Ondersteuningsconcepten
Nagenoeg alle vormen van begeleiding en bejegening die wij hanteren, hebben de relatie als uitgangspunt. Dit zien we bij Gentle Teaching, bij Triple C, Dit vind ik ervan!, de Powertrainingen, het gastvrijheidsconcept maar ook bij onze opbouw en inrichting van onze organisatie: Rijnlands model, collegialiteit en vertrouwen waarop zelforganiserend werken is gebouwd en het dienstverleningsconcept waarbij samenwerking en coördineren van activiteiten en doelstellingen over de verschillende werkgebieden heen van belang is.

Wij zoeken de samenwerking
Team Pinz! is verbinder en innovator. Wij zijn partner van gemeentes en maatschappelijke organisaties bij het bedenken en realiseren van projecten die burgers ondersteunen, versterken en met elkaar verbinden. Zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen het sociaal domein of is er een behoefte bij burgers aan een dienst die nog niet is ingevuld? Dan komen wij in actie om een praktische oplossing te vinden of partijen bij elkaar te brengen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Beeldzorg
  • E-Health
  • Medicijndispenser
  • Innovatie-impuls
  • Kookcafé CookAUT
  • Werkgroep eenzaamheid
  • Formulierenbrigade Hoorn, Wognum, Medemblik en Enkhuizen
  • Zorg- en onderwijs arrangementen
  • Gespecialiseerde oppaszorg

Externe contacten
Aangezien we streven naar duurzame vormen van zorg en ondersteuning voor onze cliënten, is het natuurlijk ook van belang dat de financiën geregeld worden. Daarom hebben wij ook een rol binnen de zorgverkoop / het contractmanagement met onze financiers. Door samen te werken met partners in het werkveld ontstaan mooie co-creaties.

Meer weten of geïnteresseerd? Neem dan contact op met Team Pinz! Wij maken graag nader kennis om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Mail naar: pinz@wlgroep.nl

informatie aanvraag Innovatie