Kwaliteit en veiligheid

Als cliënt moet u kunnen rekenen op goede zorg, in een veilige omgeving waarin u zich welkom voelt. Omdat wij dit belangrijk vinden, toetsen en meten wij de kwaliteit en veiligheid van onze zorg- en dienstverlening. Zo werken wij continu aan de verbetering van onze zorg.
Ook bewaken wij of voldaan wordt aan eisen die vanuit de zorgverzekeraars, wet- en regelgeving en branchevereniging gesteld worden. Zo ontvangt u niet alleen kwalitatief goede zorg en behandeling, maar ontvangt u ook de zorg en behandeling waar u recht op heeft. Dit blijkt onder andere uit onze kwaliteitscertificaten ISO 9001.

In het kwaliteitsverslag beschrijven we op welke wijze is geïnvesteerd in het leren en verbeteren van kwaliteit om zo de beste zorg aan onze cliënten te kunnen leveren. 

Kwaliteitsplan 2024

 

Hieronder kunt u het kwaliteitsrapport van 2023 raadplegen.

Kwaliteitsrapport 2023- volledige versie

Kwaliteitsrapport 2023 - cliëntversie