MVO, sponsoring en ANBI

Sponsoring, donatie of vrijwillige inzet als teamuitje

Voel je je als maatschappelijke organisatie, bedrijf, school of gewoon als persoon betrokken bij het werk van WilgaerdenLeekerweideGroep? Help dan mee! Je krijgt er heel wat voor terug!

Een wens in vervulling laten gaan, de aanschaf van een duofiets voor de locatie, de tuin opknappen, een maatje voor iemand zijn. Onze organisatie heeft talloze wensen voor de extraatjes die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Materiaal, geld, kennis en contacten: op diverse wijzen kun je ons steunen. Neem contact met ons op via 088 0451000 of via mail: communicatie@wlgroep.nl. De ANBI gegevens van WilgaerdenLeekerweidegroep lees je hier.

Steek je liever de handen uit de mouwen? Een gezellige middag voor onze cliënten, een dagje op stap met onze cliënten of gewoon een wandeling. WilgaerdenLeekerweideGroep is er enorm mee geholpen en het levert jou ongetwijfeld voldoening op. Klussen zijn er het hele jaar door en zijn bijvoorbeeld leuk als teamuitje! 

Wij zetten ons als organisatie natuurlijk ook maatschappelijk verantwoord in. Als organisatie hebben wij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Proud Partner keurmerk mogen ontvangen. Proud Partners zijn bedrijven die óf 5% aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben óf 5% aan diensten en leveringen afnemen van organisaties die hoofdzakelijk bestaan uit personeel uit deze doelgroep.

Vrienden van 

Op dit moment zijn er een aantal verschillende Vrienden van-stichtingen.

1. Stichting Vrienden van Leekerweide

Door de hulp van de stichting is al een aantal fantastische zaken gerealiseerd. Zo is met de hulp van de stichting de boerderij mét kas opgezet, is de speeltuin vernieuwd, het Leekerhuisje herbouwd en kunnen onze cliënten heerlijk ontspannen tijdens het huifbedrijden. Ook het project Groene Hart van Leekerweide zou zonder de inzet van de stichting niet mogelijk zijn geweest. Maar Vrienden van Leekerweide verzorgt ook kleinere cadeaus: een duofiets, een pc met aangepaste software, een schommel bij een woning. Allemaal mogelijk gemaakt door gulle gevers, legaten van verwanten en vaste donateurs!

Doelstelling Stichting Vrienden van Leekerweide
De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het creëren en instandhouden van een zo optimaal mogelijk leefklimaat voor de cliënten van Stichting Leekerweide te Wognum.

Jaardocumentatie

ANBI-gegevens
Stichting Vrienden van Leekerweide is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut-Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bestuur en beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Vrienden van Leekerweide is onbezoldigd.
Voorzitter: de heer M. Stam
Penningmeester: de heer R. Kok
Leden: de heer P. Molenaar, mevrouw N. Schuurman, mevrouw M. van der Vlugt-Vriend, de heer M. Zoutendijk.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Leekerweide
Postbus: Postbus 1, 1687 ZG Wognum
Bezoekadres: Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC Wognum
T: 088 0451005 (directiesecretariaat)
E:secretariaatbestuur@wlgroep.nl
KvK-nummer: 41234819
ANBI-nummer: 810197261
BTW-nummer: 8101.97.261.B.01

2. Stichtingen Vrienden van Wilgaerden

Doelstelling van onze organisatie
Je leven leiden op je eigen manier. Met soms wat ondersteuning. Als het kan, in je eigen omgeving. Met aandacht voor ieders verhaal. Professioneel en met respect. Ieder label heeft zijn eigen specialisatie. En waar nodig en gewenst, binden we onze expertise aaneen. Zo bieden we een complete lijn aan zorg, ondersteuning, begeleiding, behandeling en advies.

We zijn er voor jong en oud. Voor mensen met en zonder beperking. En voor mensen die voor korte tijd of voor langere tijd begeleiding nodig hebben. Alles kan. Daarnaast zijn we er voor partijen die, net als wij, mensen ondersteunen hun leven naar eigen inzicht wensen vorm te geven: gemeentes, collega-dienstverleners en andere professionals. We delen met liefde onze expertise en ervaring. Want daar worden we allemaal beter van. En precies dát is ons doel. Samen kunnen we meer dan alleen.

Beleidsplan en jaardocumentatie
Onze jaarplannen en jaarverslagen publiceren wij op onze website. Jaarverslagen worden ook openbaar gemaakt via www.jaarverslagenzorg.nl

ANBI-gegevens
WilgaerdenLeekerweideGroep is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut-Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bovendien hoeven wij geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over donaties en erfenissen die wij ontvangen. Deze komen dus volledig ten goede aan Wilgaerden.

Bestuur WilgaerdenLeekerweideGroep

De dagelijkse leiding van WilgaerdenLeekerweideGroep is in handen van de Raad van Bestuur:

  • mevrouw A. Fijn van Draat
  • mevrouw R. Fideli

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van de Raad van Bestuur. De volgende personen hebben zitting in de Raad van Toezicht:

  • mevrouw D.J.N.M. Curfs (voorzitter)
  • mevrouw A. Spreen
  • de heer J. Lambriks
  • mevrouw M. Frijlink
  • de heer H. Luik

Honorering en salariëring

Zowel de Raad van Bestuur als de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening.

Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg en CAO VVT.

Contactgegevens WilgaerdenLeekerweideGroep

Postbus: Postbus 1, 1687 ZG Wognum
Bezoekadres: Verlengde Kerkweg 1, 1687 AA Wognum
Telefoonnummer: 088 0451000
E-mailadres: info@wlgroep.nl
Website: www.wlgroep.nl 
RSIN-nummer: 809570142

Wil je donateur worden?

Of meer weten over een legaat opmaken?
Neem dan contact op met ons op via onderstaand formulier of bel naar 0229 - 57 68 04.

Liever een bijdrage overmaken? 

Dat kan natuurlijk ook! Hierbij onze gegevens:

IBAN NL75RABO0371618800 / BIC RABONL2U
t.a.v. Stichting Vrienden van Leekerweide
o.v.v. de bestemming van uw gift

Namens onze cliënten ontzettend bedankt!

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.