;

Nieuwsbrieven

We houden je graag op de hoogte van wat er gebeurt binnen onze organisatie. Dat doen we zoveel mogelijk digitaal. 

Speciaal voor onze cliënten en naasten hebben we een digitale nieuwsbrief: 

#1 Voorjaarsnieuws 2022

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Meldt u zich dan via deze link aan!

 

Onze cliëntenraad (CCR) brengt 4 x per jaar een nieuwsbrief uit:

<link 1e nieuwsbrief>

Wilt u de nieuwsbrief van de CCR ontvangen, dan meldt u zich via deze link aan!