Nieuwsbrieven

We houden je graag op de hoogte van wat er gebeurt binnen onze organisatie. Dat doen we zoveel mogelijk digitaal. Speciaal voor onze cliënten en naasten brengt onze CCR (Centrale Cliëntenraad) 2x per jaar een nieuwsbrief uit voor cliënten, familie en naasten. 

Wilt u de nieuwsbrief van de CCR ontvangen, dan meldt u zich via deze link aan!

Nieuwsbrief CCR, decembereditie 2023

Nieuwsbrief CCR, zomereditie 2023