;

Complimenten en klachten

Een compliment maakt blij, kritiek houdt ons scherp!


Bent u tevreden?

Wilt u een verzorgende, verpleegkundige, kok of andere medewerker laten weten dat u tevreden bent? Wij waarderen uw tip of compliment! Dat kan natuurlijk rechtstreeks of door uw waardering kenbaar te maken op www.zorgkaartnederland.nl.


Heeft u een klacht?

Soms gaan dingen anders dan u verwacht of dan met u is afgesproken. Wij doen ons uiterste best om ons werk goed te doen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze zorg of ondersteuning. Als dat zo is, dan willen we dat graag weten. Want alleen dan kunnen we onze zorg verder verbeteren!

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent? We hebben de mogelijkheden voor u op een rij gezet: 

Stap 1: Bij de betrokken medewerker of zijn/haar leidinggevende
Als u een klacht heeft over de dagelijkse gang van zaken kunt u dit bespreken met de betrokken begeleider, persoonlijk begeleider of de clustermanager. Vaak is hier al een oplossing te vinden.

Stap 2: Klachtenfunctionaris WLG of Onafhankelijke vertrouwenspersoon cliënten Wet Zorg en Dwang

Stap 3: Klaagbus
Maak gebruik van onderstaand klachtenformulier om uw klacht kenbaar te maken.

Stap 4: Klachtencommissie

  1. Klachten inzake onvrijwillige zorg: KCOZ
  2. Klachten inzake Jeugdwet voor Wlz-cliënten < 18 jaar: Facit

Stap 5: Geschillencommissie

 

Klachtenregeling

Hier vindt u de volledige klachtenregeling van Wilgaerden. De klachtenregeling van Leekerweide volgt.

 

Kwaliteit

Als cliënt moet u kunnen rekenen op goede zorg, in een veilige omgeving waarin u zich welkom voelt. Omdat wij dit belangrijk vinden, toetsen en meten wij de kwaliteit en veiligheid van onze zorg- en dienstverlening. Zo werken wij continu aan de verbetering van onze zorg.
Ook bewaken wij of voldaan wordt aan eisen die vanuit de zorgverzekeraars, wet- en regelgeving en branchevereniging gesteld worden. Zo ontvangt u niet alleen kwalitatief goede zorg en behandeling, maar ontvangt u ook de zorg en behandeling waar u recht op heeft. Dit blijkt onder andere uit onze kwaliteitscertificaten ISO 9001.

In het kwaliteitsverslag beschrijven we op welke wijze is geïnvesteerd in het leren en verbeteren van kwaliteit om zo de beste zorg aan onze cliënten te kunnen leveren. Hier vindt u onze resultaten.

Kwaliteitsverslag Leekerweide 2020

Kwaliteitsverslag Wilgaerden 2019

 

Klachtenformulier
 • Is de klacht besproken met de leiding van de woning
  Ja
  Nee
 • Stemt u in met een bemiddelingspoging door de klachtenfunctionaris?
  Ja
  Nee
 • Stemt u in met een bemiddelingspoging door de klachtencommissie cliënten?
  Ja
  Nee
 • Stemt u in met inzage van het Ondersteuningsplan en/of andere stukken door de klachtencommissie
  Ja
  Nee
 • Ik heb kennis genomen van het privacyreglement en ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.