Complimenten en klachten

Een compliment maakt blij, kritiek houdt ons scherp!


Bent u tevreden?

Wilt u een verzorgende, verpleegkundige, kok of andere medewerker laten weten dat u tevreden bent? Wij waarderen uw tip of compliment! Dat kan natuurlijk rechtstreeks of door uw waardering kenbaar te maken op www.zorgkaartnederland.nl.


Heeft u een klacht, wilt u uw zorgen uitspreken of een signaal afgeven?

Soms gaan dingen anders dan u verwacht of dan met u is afgesproken. Wij doen ons uiterste best om ons werk goed te doen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze zorg of ondersteuning. Als dat zo is, dan willen we dat graag weten. Want alleen dan kunnen we onze zorg verder verbeteren! 

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent of ergens zorgen over heeft? We hebben de mogelijkheden voor u op een rij gezet : 

Stap 1: Bij de betrokken medewerker of zijn/haar leidinggevende
Als u een klacht heeft of zich zorgen maakt over de dagelijkse gang van zaken dan kunt u dit bespreken met de betrokken verzorgende, (kwaliteits)verpleegkundige, begeleider, persoonlijk begeleider of de cluster-/gebiedsmanager. Vaak is hier al een oplossing te vinden. Lees meer in onze klachtenfolder.

Stap 2: Klachtenfunctionaris WLG* of Onafhankelijke vertrouwenspersoon cliënten Wet Zorg en Dwang       

Ook als u (nog) geen klacht wilt indienen, maar uw zorg wilt bespreken of een signaal wilt afgeven, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 3: Klachtencommissie

    1. Klachten inzake onvrijwillige zorg: KCOZ
    2. Klachten inzake Jeugdwet voor Wlz-cliënten < 18 jaar: Facit

Stap 4: Geschillencommissie

 

Klachtenregeling

Hier vindt u de volledige klachtenregeling van WilgaerdenLeekerweideGroep.

Klachtenformulier
  • Is de klacht besproken met de leiding van de woning
    Ja
    Nee
  • Ik heb kennis genomen van het privacyreglement en ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.