;

Klachtencommissie

Klachten inzake Onvrijwillige zorg: KCOZ
De KCOZ beoordeelt klachten over onderwerpen die in de Wet zorg en dwang worden genoemd. Deze klachten worden op deze website Wzd-klachten genoemd. De KCOZ behandelt alleen Wzd-klachten die betrekking hebben op zorgorganisaties die de KCOZ met deze taak hebben belast.

Website KCOZ: www.kcoz.nl

Klachten inzake Jeugdwet voor Wlz-cliënten < 18 jaar: Facit
Voor Wkkgz-klachten van cliënten die jonger zijn dan 18 jaar kunt u gebruik maken van de onafhankelijke Klachtencommissie van Facit. WilgaerdenLeekerweideGroep heeft zich daarbij aangesloten en zij behandelen klachten, die u eerst heeft ingediend bij de Klachtenfunctionaris van WilgaerdenLeekerweideGroep, maar waarvan u de oplossing niet bevredigend vindt.

Website Facit: https://facit.nl/ondersteunende-diensten/klachtencommissie/