Samenwerking in de regio

De uitdagingen in de zorg vragen om (intensievere) samenwerking met organisaties in onze omgeving en in de keten. Samen met andere zorgaanbieders, de financiers en maatschappelijke organisaties zorgen wij ervoor dat de cliënten de juiste passende zorg krijgen. 

De kracht van samen

Westfries Woonzorgpact

WLGroep is onderdeel van het Westfries WoonzorgPact. Dit pact is ingesteld door alle gemeenten, betrokken zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars. Doel is het gezamenlijk realiseren van het ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’ binnen Westfriesland. De woonzorgopgave in brede zin staat centraal. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid en alleen samen én in afstemming kunnen we in Westfriesland deze uitdagende opgave aan. WLGroep neemt deel aan de twee actielijnen van het Pact en de bestuurstafel.

Platform GHZ

In dit platform werken we samen met andere aanbieders van gehandicaptenzorg in de regio. Dit doen we op het gebied van medische zorg, de inzet van zorgtechnologie en digitalisering in het kader van de arbeidsmarkt en onderwijs.

 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.