;

Maatregelen ter bescherming tegen Coronavirus, 14 maart

Om de kans op verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en onze cliënten zo goed mogelijk te beschermen, hebben we verscheidene maatregelen genomen, zoals beperking van bezoek:

Maatregelen ter bescherming tegen Coronavirus, 14 maart

Bezoek cliënten Wilgaerden en Leekerweide beperkt

Locaties Wilgaerden
Voor de locaties de Rustenburcht, de Horstenburgh, Zandhove, Avondlicht, Westerhof, Sint Nicolaas, de Bosman, Noorderlandhuis en Wilgenhof hebben we besloten om één bezoeker per bewoner per dag toe te laten. Deze bezoeker mag één kind meenemen, mits ouder dan 5 jaar. Jongere kinderen zijn vaker neusverkouden en contact met de kwetsbare ouderen is daarom niet aan te raden. Dat geldt voor alle bezoek: heeft u last van verkoudheid, hoest- en/of griepklachten: stel dan het bezoek uit.

Locatie Westerhaven is per 15 maart in zijn geheel voor alle bezoekers gesloten.
 
We vragen iedere bezoeker met klem zich hieraan te houden en de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen. Samen houden we het risico zo klein mogelijk.

Locaties kunnen er mogelijk voor kiezen om de voordeur te sluiten. Aanbellen is dan nodig om binnen de locatie te komen. Zo sluiten we risicovol contact zo veel mogelijk uit.

Op de locaties Brinkpark, Rozenstaete, Vijverstate, Herfstzon, Hollandse Cirkel, Perelaer en Kersenboogerd vragen we familie en naasten zich met klem zich aan dezelfde maatregel te houden.

Uitjes
We vragen u om cliënten ook niet mee te nemen naar andere plaatsen waar zij mensen kunnen ontmoeten die mogelijk een risico voor hen vormen. In deze tijd moeten we extra voorzichtig zijn.

Bezoek cliënten Leekerweide
Om onze meest kwetsbare cliënten te beschermen hebben we besloten om op de locaties Hulfte, Roerdomp, Vijzelmolen, Wentel 1, 3, 4 en 5 bezoek te beperken tot één persoon per dag. Deze bezoeker mag één kind meenemen, mits ouder dan 5 jaar. Jongere kinderen zijn vaker neusverkouden en contact met de kwetsbare anderen is daarom niet aan te raden. Dat geldt voor alle bezoek: heeft u last van verkoudheid, hoest- en/of griepklachten: stel dan het bezoek uit.

Voor al onze andere locaties vragen we om voorzichtigheid. We vragen daarom aan alle bezoek om goed na te gaan of zij een besmettingsgevaar vormen. Hebben zij last hebben van verkoudheid, hoest- en/of griepklachten, of zijn ze in risicogebieden geweest of contact gehad met een besmet iemand: stel dan het bezoek uit.

Uitjes
We vragen ook om uw cliënten niet mee te nemen naar andere plaatsen waar zij mensen kunnen ontmoeten die mogelijk een risico vormen. In deze tijd moeten we extra voorzichtig zijn.

De situatie kan snel veranderen. Daarmee worden ook maatregelen aangepast. Houd daarom onze site goed in de gaten.

Evenementen, bijeenkomsten, vrijetijdsactiviteitenclubs
Bijeenkomsten in onze organisatie gaan niet door. Clubs en activiteiten worden tot nader order maar in ieder geval tot 31 maart afgelast.

Medewerkers
We hebben onze medewerkers in deze tijd hard nodig. We zijn blij met hun inzet en betrokkenheid. We vragen veel van hen en vinden het naar dat het nodig is. Zo vragen we onze medewerkers goed te overwegen of het noodzakelijk is deel te nemen aan bijeenkomsten elders en of het nodig is deze bij te wonen.
Daarnaast verzoeken we onze medewerkers niet te reizen naar risicogebieden. Welke dat zijn bepaalt het RIVM. Bedenk ook dat de situatie snel kan veranderen.

Zo proberen we bij te dragen aan het verkleinen van de kans op verspreiding, maar ook ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk medewerkers beschikbaar zijn en blijven om de zorg voor onze cliënten te kunnen blijven waarborgen.

Strikte hygiëne
Een goede hygiënehouding is belangrijk in het tegengaan van verspreiding van het virus.:

  • Regelmatig handen wassen
  • Hoesten/niesen in elleboog of zakdoekje
  • zakdoekje weggooien en handen wassen
  • geen handen schudden en
  • afstand houden naar elkaar

zijn belangrijk. We vragen iedereen zich goed aan deze regels te houden.

Verdere maatregelen
In al onze beslissingen laten wij ons leiden door de adviezen van het RIVM en de overheid. We begrijpen dat de huidige situatie voor zorgen en misschien ook spanning leiden. We werken hard om ervoor te zorgen dat de situatie veilig en prettig is voor onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers. We wegen daarbij goed af wat voor onze cliënten passend en nodig is en wat (nog) niet.

Het kan zijn dat verdere en verscherpte maatregelen nodig zijn.
We houden u daarvan op de hoogte via onze website.

Hier vindt u meer informatie en ook veelgestelde vragen over het Coronavirus.