;

Regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis

Burgers ervaren nog steeds knelpunten bij de toegang tot zorg en ondersteuning. Dit was op 18 april jl. het onderwerp van de regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis, waar BuroFlo actief aan deelnam.

Regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis

Het gaat hierbij om de knelpunten die burgers die thuis wonen ondervinden bij het gebruik van zorg en ondersteuning ongeacht de wet waaruit dit wordt verstrekt (Wmo, Zvw, Wlz en de Jeugdwet). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en gemeenten willen daarom de mogelijkheden verkennen om de uitvoeringspraktijk te verbeteren. Samen met betreffende partijen proberen zij de eerste stappen in die richting te zetten.

In een gezamenlijke zoektocht zijn we op zoek gegaan naar oplossingsrichtingen en verbetermogelijkheden. Hierbij staat het perspectief van de cliënt centraal. Samen met financiers (gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren) en stelselverantwoordelijke (het ministerie van VWS), maar ook met (organisaties van) professionals, aanbieders, cliëntenorganisaties en indicatie stellende instanties zoals het CIZ) zijn we aan de slag gegaan met vier verbetermogelijkheden.

Deze verbetermogelijkheden worden een belangrijke leidraad bij de verdere ontwikkeling en verbetering van de zorg en ondersteuning aan mensen thuis.

Er is o.a. gesproken over de toegang tot zorg, de kwaliteit en beschikbaarheid, informele zorg en cliëntondersteuning, (knel)punten aangedragen door gemeenten, coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende actoren.

Zo willen we gezamenlijk tot nieuwe, mogelijke oplossingsrichtingen komen.

 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.