;

Aangepaste maatregelen

Aanpassingen bezoekregeling
Stukje bij beetje kunnen we de strenge maatregelen die genomen zijn om onze cliënten te beschermen en verspreiding van het virus tegen te gaan, wat losser gaan toepassen. Bezoek ontvangen en op bezoek gaan bij de naaste staat natuurlijk bij veel mensen bovenaan op de lijst.
We hebben voor Leekerweide en de andere labels gekeken hoe we hier zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Onze cliënten zijn heel verschillend in leeftijd, gezondheid en daarmee in kwetsbaarheid voor het virus. Ook zijn zij heel verschillend in hoe zij om kunnen gaan met afspraken die aan het bezoek verbonden zijn. Want die blijven nodig. Het virus is nog niet weg en we moeten voorzichtig blijven. 

 

 

Aangepaste maatregelen

Maatwerk
We hebben per woning en vaak ook per cliënt gekeken of en hoe er bezoek mogelijk is. Daarover zijn alle naasten van de cliënten van Leekerweide geïnformeerd. Vanaf 11 mei is voor veel van onze cliënten een weerzien met één of twee van hun naasten mogelijk. Voor een aantal van onze cliënten is bezoek toch nog te risicovol. Dat is natuurlijk heel teleurstellend. We hopen dat dat snel kan veranderen. Maar daarvoor moet de besmettingskans echt nog kleiner worden. Het is daarom erg belangrijk dat we ons aan de regels houden van afstand houden, handen wassen en verstandig zijn. Samen zorgen we er zo voor dat het virus zo weinig mogelijk kans krijgt zich alsnog te verspreiden en uiteindelijk zal uitdoven.

Leren leven met het virus
Inmiddels is duidelijk dat we moeten leren leven en omgaan met het virus. Doel is om uiteindelijk stapsgewijs de maatregelen af te schalen en zo in te richten dat bezoek, maar ook dagbesteding en andere diensten weer doorgang kunnen gaan vinden. Dat zal allemaal op een ietwat andere manier vormgegeven moeten worden. Hoe we dat moeten doen met afstand houden waar dat kan, begeleiden in kleine groepen, hoe om te gaan met de beschikbare ruimtes en hoe het vervoer vorm te geven, daar zijn we hard mee bezig dat te bedenken en te organiseren. We houden u op de hoogte hierover.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.