Adviesraad Vrijwilligers WilgaerdenLeekerweideGroep geïnstalleerd

Wilgaerden is in 2017 als enige zorgorganisatie in Noord-Holland Noord gestart met een Vrijwilligersraad. Met de fusie van Wilgaerden en LeekerweideGroep is besloten om vanaf 1 januari jl. de Vrijwilligersraad voort te zetten onder de naam Adviesraad Vrijwilligers.

Adviesraad Vrijwilligers WilgaerdenLeekerweideGroep geïnstalleerd

De Adviesraad Vrijwilligers bestaat uit zes ervaren vrijwilligers van Wilgaerden en Leekerweide. Zij behartigen de belangen van de ruim 1.450 vrijwilligers van WilgaerdenLeekerweideGroep.

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het vrijwilligersbeleid. Minimaal vier keer per jaar hebben zij overleg met de manager van VrijwilligersNH en jaarlijks met de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn ze contactpersoon voor de vrijwilligers op de locaties. Ook is de Adviesraad bij de bijeenkomsten voor vrijwilligers aanwezig voor een nadere kennismaking en het beantwoorden van vragen.   

Bestuurders Paul Zegveld, Iris van Bennekom en Norma Stapel (manager VrijwilligersNH) zijn trots op de Adviesraad Vrijwilligers.

‘Door de fusie met Wilgaerden worden de belangen van alle vrijwilligers van WilgaerdenLeekerweideGroep behartigd. Uniek in onze regio en goed voor onze waardevolle vrijwilligers’, aldus Paul Zegveld.

 

Onderschrift bij foto

Van links naar rechts:
Astrid Wittenbrood, Ben Koomen, Iris van Bennekom, Ans Zonneveld, Rein de Wit, Paul Zegveld, Norma Stapel, Ben Droog en Berry Moen.