;

Cliëntenportaal

Een goed werkend Cliëntenportaal dat voldoet aan de wensen van alle gebruikers staat al een tijdje op de verlanglijst.

Cliëntenportaal

Eind 2015 was het portaal van Unit4 gereed voor een pilot. In het overleg met de Cliëntenraad bleek dat er belangrijke wensen vanuit de gebruikers niet in verwerkt waren. Daarom hebben we besloten het project opnieuw  op te starten.

In 2017 is de projectgroep opnieuw bij elkaar gekomen en is gesproken over de vraag: Waar moet een cliëntenportaal aan voldoen zodat alle cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers veilig, gemakkelijk en op een visueel aantrekkelijke manier inzage hebben in het cliëntdossier?

Programma van eisen We hebben gekeken welke mogelijkheden er zijn, welke functionaliteiten het portaal moet bezitten en aan welke eisen het moet voldoen. Dit programma van eisen is aan drie leveranciers voorgelegd met het verzoek om een demonstratie te komen geven. Dit heeft plaatsgevonden op 20 november 2017.

Demonstratie Quli, Jouw Omgeving en Cubigo hebben aan een grote groep deelnemers getoond wat de mogelijkheden zijn van hun product. De groep bestond uit medewerkers, cliënten en verwanten. Na afloop is met elkaar geëvalueerd, waarbij Quli en Jouw Omgeving als beste uit de bus kwamen, passend bij LeekerweideGroep.

Extra kennismaking Op verzoek van ouders is met beide leveranciers een workshop georganiseerd, waarbij ook weer vertegenwoordigers vanuit alle geledingen aanwezig waren. Na een korte inleiding kon men zelf, aan de hand van een aantal opdrachten, aan de slag met het portaal.

Gelijke stand Beide portalen scoren goed op de verschillende punten. Het ene is wat beter op sommige onderdelen, het andere weer op andere. De stand is gelijk te noemen. De keuze voor welk portaal wordt nu door andere factoren bepaald. Met de opzet van ebc360 willen we ook een goed functionerend Elektronisch CliëntenDossier (ECD) aanschaffen. Het cliëntenportaal moet hiermee goed kunnen samenwerken.

Nog even geduld… We moeten dus nog even geduld hebben. Wanneer we een keuze hebben gemaakt voor een ECD, kunnen we ook een keuze maken voor een cliëntenportal. We denken dat eind oktober die beslissing gemaakt kan worden. 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.