De centrale cliëntenraad van WLGroep is op zoek naar nieuwe leden.

Ben je bewoner of client van WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep)? Of ben je een familielid? Of voel je je betrokken bij mensen die ondersteuning en/of zorg nodig hebben?
Wil je opkomen voor hun belangen? Wil je een bijdrage leveren om de zorg verder te verbeteren?
Dan is een plek in de centrale cliëntenraad misschien iets voor jou!

De centrale cliëntenraad van WLGroep is op zoek naar nieuwe leden.

Wat doet de Centrale Cliëntenraad:
De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van de ruim 3.900 mensen die ondersteuning en/of zorg krijgen van WLGroep. WLGroep heeft ruim 60 locaties voor zorg, wonen en langdurig verblijf in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Daarnaast wordt er ook zorg in de wijk aangeboden.
WLGroep heeft een actieve en betrokken CCR. Ook zijn er lokale cliëntenraden (LCR-en) die verder worden versterkt en uitgebreid. De CCR denkt mee, praat mee en adviseert over organisatie-brede vraagstukken die invloed hebben op de zorg aan de cliënten. De LCR-en over vraagstukken die specifiek voor een locatie gelden. De CCR en de LCR-en zijn een belangrijke schakel tussen de organisatie en de cliënten.
De CCR is samengesteld uit cliënten, familieleden en anderen die de zorg een warm hart toedragen. Als lid van de CCR kun je meepraten over locatie-overstijgende onderwerpen zoals de kwaliteit van zorg, voeding, veiligheid, huisvesting, de financiële stand van zaken, wijzigingen in de organisatie en innovaties, etc. Binnen de kaders van de wet heeft de CCR informatie-, advies- en of instemmingsrecht over voorgenomen besluiten.
De CCR bestaat op dit moment uit 9 leden. De wens is om deze uit te breiden naar 12 leden.

Wat bieden wij:
Het lidmaatschap van de CCR is zeer gewaardeerd vrijwilligerswerk.

Wat neem je mee:
• Je maakt makkelijk contact, hebt een luisterend oor en bent gericht op samenwerking.
• Een kritische en constructieve houding.
• In staat zijn stukken te lezen en hierover een mening te vormen vanuit het belang van de bewoner of cliënt.
• Gemiddeld 2 uur per week beschikbaar. Vergaderingen zijn op de dinsdagavond.

Wat ga je doen:
De CCR komt op regelmatige basis, in ieder geval 6x per jaar bij elkaar om onderwerpen te bespreken en ter voorbereiding op de overlegvergadering met de bestuurder. Ook is er 6x per jaar een overlegvergadering met de bestuurder.
Daarnaast is de CCR vertegenwoordigd bij diverse interne en externe activiteiten.

Over WLGroep:
Klik op over ons om te lezen waar wij als WLGroep voor staan.
Een vraag of interesse
Laat het weten door een mail te sturen naar centraleclientenraad@wlgroep.nl
Of neem dan contact op met Paul Hoveling, voorzitter van de CCR of Ingrid Sijtzel, ambtelijk secretaris CCR, via T: 088-0451005 (via het bestuurssecretariaat).
Wie weet tot ziens!