De inzet van (technologische) hulpmiddelen binnen onze wijkteams groeit

Collega Maaike (projectleider innovatie): “Het is heel goed te zien dat het aantal ambassadeurs binnen onze wijkteams groeit. Op deze manier bevorderen we nog méér bewustwording & inzicht voor bijv. de Tessa, Medido of zelfredzaamheidskoffer. Een groep collega’s was vorige week aanwezig bij een evaluatie- en intervisiebijeenkomst. Een waardevolle middag waarin we evalueerden, ervaringsverhalen deelden, en positieve inzichten en inspiratie bespraken.”

De inzet van (technologische) hulpmiddelen binnen onze wijkteams groeit