;

Dit vind ik ervan!

Wat kwalitatieve goede ondersteuning is en wat de cliënt als fijn en prettig ervaart, hoort in één lijn te liggen. Maar hoe kom je daar achter?

Dit vind ik ervan!

In dialoog met de cliënt

We hebben de afgelopen jaren verschillende cliëntervaringsonderzoeken gehouden. Die hebben ons veel informatie gegeven. Maar we zijn altijd op zoek gebleven naar een manier die nóg dichter bij de cliënt staat. Zodat we een beter inzicht krijgen in hoe hij de ondersteuning ervaart en wat hij belangrijk vindt.

Dit vind ik ervan! We hebben ons, samen met de Cliëntenraad georiënteerd op verschillende  cliëntervaringsinstrumenten. En we denken dat we met “ Dit vind ik ervan!” een grote maar vooral ook  heel mooie stap daarin hebben gezet.  We gaan met ingang van januari 2019 met dit nieuwe instrument  starten.

Waar zullen we het over hebben? Dit vind ik ervan! Is een instrument dat  door drie zorgorganisaties, Siza, Cordaan en Philadelphia  is ontwikkeld. In plaats van vragenlijsten in te vullen, vinkjes te zetten en cijfers te geven, gaan begeleiders echt in gesprek met de cliënt over wat hij belangrijk vindt in zijn leven. En hoe, maar ook of de ondersteuning die hij krijgt hierbij past.  Er zijn 10 verschillende thema’s waar het gesprek over kan gaan. De cliënt kiest het thema.  Die thema’s zijn Gevoel, Lijf, Familie, Vrienden en Kennissen, Meedoen, Veilig voelen, Huis, Doen, Kiezen en Hulp.

De kern van Dit vind ik ervan! Drie punten  vormen het hart van de methodiek: •             Dialoog/gesprek met de cliënt dan wel vertegenwoordiger (als de cliënt het zelf niet kan) staat centraal, waarbij de cliënt zelf bepaalt over welk thema hij het wil hebben. •             Het gaat om tellen én vooral vertellen. De uitkomsten van de dialoog worden gebruikt om de zorg zoveel mogelijk aan te passen op wat de cliënt belangrijk vindt. •             De gesprekslijst wordt ingebouwd in Cura en maakt onderdeel uit van de ondersteuningsmethodiek. Hiermee komt het jaarlijks terug. In principe 100% respons.

Wat vind je er nu ECHT van? Dialoog, het open praten over of tonen wat de cliënt vindt maar ook verwacht van de ondersteuning is de kern waar het bij dit cliëntervaringsinstrument om draait.  Een gesprek geeft veel meer kansen om door te vragen over een bepaalde kwestie dan het afvinken of scoren van een vragenlijst. Je kunt dan echt op de  verschillende kanten van een thema  ingaan op wat de cliënt daarbij nu echt vindt, denkt en voelt. Zo krijgen we een goed beeld van wat hij belangrijk vindt in zijn leven en hoe de ondersteuning die hij krijgt hierbij past. Waar kansen liggen om verbeteringen aan te brengen. En of er mogelijk behoeften zijn die onderbelicht zijn gebleven. 

Een gesprek aangaan Dat  gesprek vindt niet zo maar plaats. Daar is een goed bedachte manier  voor ontwikkeld. De basis wordt gevormd door een gesprekslijst met de tien genoemde verschillende thema’s. Maar het allerbelangrijkste is dat het gesprek op een basis van ongedwongenheid en openheid plaatsvindt . Daarbij hoort dat de cliënt de keuze heeft waarover  hij wil vertellen. De begeleiders hebben een belangrijke rol in dit alles. Zij gaan het gesprek aan en moeten kunnen doorvragen, begrijpen, op het pad blijven maar ook kunnen en durven zijweggetjes te nemen. Het allerbelangrijkste is dat zij een open, onderzoekende en niet oordelende  houding kunnen en durven aannemen. Want het is niet niks: een sfeer creëren waarin je echt kunt praten over wat iemand  raakt, waarin hij zich bloot mag, kan en durft te geven over wat hij werkelijk wil en waarover hij droomt.  Voordat we dit instrument  dan ook gaan gebruiken, gaan we onze medewerkers hierin scholen.  Er zijn inmiddels al train-de-trainers opgeleid, is een pilotgroep getraind en binnenkort gaan de eerste basiscursussen van start voor persoonlijk begeleiders

Iedereen praat mee! Dit vind ik ervan! houdt ook rekening met cliënten die niet of minder makkelijk kunnen praten. Hier worden dan de mogelijkheden van Totale communicatie ingezet. Picto’s en plaatjes en gebarentaal nemen de plek in van het gesproken woord.  Daarnaast  bestaat nog de mogelijkheid om video-opnamen te maken. Hierbij worden vanuit het cliëntenperspectief ervaringen vastgelegd, meestal rondom één specifiek thema.  Verbeteringen worden bedacht naar aanleiding van filmfragmenten, waarbij op een later moment opnieuw gefilmd wordt om te bekijken of iets ten gunste van de cliënt is verbeterd. Ook bestaat de mogelijkheid dat verwanten namens de cliënt in gesprek gaan met de begeleider waarbij  de wens van de cliënt het uitgangspunt vormt.

Passend bij LeekerweideGroep We zijn heel blij met Dit vind ik ervan!  Het past natuurlijk helemaal bij de uitgangspunten van Gentle Teaching. Want ook hierbij is de onderlinge relatie van vertrouwen en openheid tussen cliënt en begeleider  de basis. Ook past het instrument bij het nieuwe Kwaliteitskader en de uitgangspunten van de nieuwe certificeerder Certificatie in de Zorg. Hier gaat het net als bij Dit vind ik ervan! om de leefwereld van de cliënt en alles wat van toegevoegde waarde is voor deze cliënt.

Wij evalueren met regelmaat met de cliënt en/of zijn verwanten de afspraken over de geboden ondersteuning. Die afspraken zijn vastgelegd in het persoonlijk  ondersteuningsplan. De uitkomsten van de gesprekken van Dit vind ik ervan! zijn mooie voeding voor of goede voorbereiding op deze  evaluatie van het ondersteuningsplan.  

Voor iedereen Dit instrument is voor iedereen geschikt. Niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor de klanten van onze andere labels: mensen met een afstand tot de maatschappij, ouderen, mensen met andere problematieken.  Wanneer de methodiek is ingeburgerd voor onze klanten van het label Leekerweide kunnen we de ervaringen van cliënten van andere labels mogelijk ook op deze wijze ophalen.

Kortom, we denken dat we met Dit vind ik ervan! een heel mooi instrument in handen hebben om de cliëntervaringen op te halen en waarbij we de uitkomsten van de dialoog gebruiken om de zorg zoveel mogelijk aan te passen op wat de cliënt belangrijk vindt.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.