;

Een ramp, wat nu? - een oefening

Wie zich verbaast over die drukte op de locatie aan de Verlengde Kerkweg op de avond van 25 september geven we graag uitleg.

 

Een ramp, wat nu? - een oefening

Houd u vast:  het zwembad staat in brand, er is allerlei narigheid met medewerkers en cliënten  en de pers verdringt de hulpverleners aan de poort en ook social media staat in de fik met berichten en geruchten over wat er allemaal wel niet aan de hand is daar in Wognum.

Verreikende gevolgen
Het is zo erg, dat de medewerker communicatie ruim 250 kilometer verderop, die net thuis is en een wijntje heeft ingeschonken, gebeld wordt en beschikbaar moet zijn voor het maken van informatiebulletins, het vergaren en geven van inlichtingen en verdere uitleg aan ouders, medewerkers, betrokkenen, publiek en media. Hetgeen bij deze gebeurt.

Dit is een oefening
Maar u begrijpt het vast al: dit is een oefening.  Op gezette tijden voeren we bij LeekerweideGroep een Bedrijfshulpverleningsoefening uit. Om voorbereid te zijn op calamiteiten. Aan aangewezen bedrijfshulpverleners wordt een voor hen onbekend maar bedacht scenario voorgelegd. Het is aan deze BHV-ers  om dan orde in de chaos te scheppen en de lijnen weer duidelijk en overzichtelijk te krijgen. Om zo alle betrokkenen veilig en wel te krijgen en te behouden.

Voor iedereen
Daarvoor worden legaal brandjes gesticht, nepslachtoffers en rampen bedacht. En zijn medewerkers, van begeleiders op de woning, technici en administratief medewerkers  tot bestuurder Paul Zegveld zelf beschikbaar om dit serieuze spel met de grootste aandacht en betrokkenheid te spelen.

Scherp houden
Want regelmatige oefening houdt iedereen scherp. Wanneer we weten wat onze taak is, en hoe we ons gedienstig kunnen maken tijdens een ramp, hoe beter we voorbereid zijn wanneer het - hopelijk nooit- echt gebeurt.

Met de grootste ernst
Dit stuk is met een grapje geschreven, maar laat u niet foppen. De oefening wordt met de allergrootste ernst uitgevoerd. En dat helpt. Zoals nog niet zo lang geleden. Weet u nog? In het voorjaar was er een incident bij één van de Wentels. De medewerkers van LeekerweideGroep kregen toen grote lof van de brandweer over hun gerichte en koelbloedige optreden. Alles was precies goed geregeld waardoor de hulpverleners snel en doelmatig hun werk konden doen terwijl de medewerkers de cliënten een prettig en veilig onderkomen regelden en gaven.

Kijk, en dáár is al deze heisa over.

Meer weten?

Mocht u nog inlichtingen wensen of vragen hebben over de inhoud, dan kan dat.
Maar wel morgenochtend en nadat dit wijntje is opgedronken.   U kunt mij bereiken via 0229 57 68 68. Of via  info@leekerweidegroep.nl