;

extra bericht bezoekregeling gehandicaptenzorg

BEZOEKERSREGELING GEHANDICAPTENZORG AANGESCHERPT

Op het NOS liveblog is deze avond 23 maart het bericht verschenen. Dit bericht gaat over een bezoekersregeling in de gehandicaptensector. Deze afspraak is gemaakt tussen het ministerie van VWS en VGN, onze brancheorganisatie. 

De bezoekersregeling is aangescherpt. Cliënten mogen geen bezoek ontvangen, tenzij dat noodzakelijk is. Wij hanteerden deze regel al.

extra bericht bezoekregeling gehandicaptenzorg

Wij hanteerden deze regel al.
Een aantal van onze locaties is al afgesloten voor bezoek. Dat zijn
Hulfte, Roerdomp, Vijzelmolen, Wentels 1A, 1B, 3B, 3D, 5A, 5B, 5C en 5D.

Voor de andere locaties geldt dat cliënten hier één bezoeker per dag mogen ontvangen.

Impact
We begrijpen dat het helemaal verbieden van bezoek een heel grote impact heeft op onze cliënten. We gaan kijken met de gedragswetenschappers en begeleiding wat we kunnen doen om de regel zo te maken dat die het meeste effect heeft maar het tegelijkertijd toch nog doenlijk voor de cliënt en zijn naasten te houden. Tot die tijd houden we de regel van één bezoeker per dag per cliënt aan.

Bezoek aankondigen door vooraf te bellen
We vragen aan bezoekers om bezoek aan te kondigen en af te stemmen met de begeleiders op de woning. Zo houden we het aantal bezoekers beperkt en de kans op het overdragen van het virus zo klein mogelijk.

Bericht
Onderstaand vindt u het gehele bericht. 

'Nee, tenzij'-bezoekersregeling in gehandicaptenzorg

Er is overeenstemming bereikt tussen het ministerie van VWS en VGN, de brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg, over een richtlijn voor de gehandicaptensector. De bezoekersregeling wordt aangescherpt: er komt een zogenoemde 'nee, tenzij'-regeling. Gehandicapten in zorginstellingen mogen dus geen bezoek ontvangen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Sommige zorginstellingen voerden dit beleid al uit, maar nu gaat het landelijk gelden.

https://nos.nl/liveblog/2328059-boetes-tot-400-euro-voor-niet-houden-aan-afstandsregel-hele-gezin-thuis-bij-koorts.html

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.