;
ABC versie

Inzet van technologie in de zorg (eHealth)

Wij gebruiken techniek om de zorg te verbeteren
alleen als het van waarde is voor de cliënt
en als de cliënt daarvoor toestemming geeft.

Wij noemen dat eHealth.

Bijvoorbeeld:

  • alarmering
  • bediening van de deur, verlichting, zonwering of verwarming
  • beeldbellen

eHealth vervangt nooit de begeleiding.

Inzet van technologie in de zorg (eHealth)

Vanuit onze visie op zorg en ondersteuning zet WilgaerdenLeekerweideGroep technologische middelen (eHealth) in om het primaire proces te ondersteunen (24-uur per dag) en de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren. Uitgangspunt is dat eHealth de zorgverlener niet vervangt, maar waarde toevoegt voor de cliënt. Het kan er wel toe leiden dat minder een beroep hoeft te worden gedaan op de fysieke aanwezigheid van een zorgverlener.

Inzet van technologie in de zorg (eHealth)

Zowel in de wijk als op een locatie van WilgaerdenLeekerweideGroep

Zowel in woningen in de wijk als op woonlocaties voor grotere groepen wordt gebruik gemaakt van domotica, slimme techniek die zorgt voor gemak en veiligheid. Domotica kan bijdragen aan behoud van zelfstandigheid in geval van fysieke beperkingen. In de wijk wordt veel gebruik gemaakt van de alarmeringsfunctie, maar zien we ook bredere eHealth toepassingen zoals het op afstand bedienen van de deur, verlichting, zonwering of verwarming of het hebben van beeldcontact. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen met een familielid of een vriend om een sociaal isolement te voorkomen.

Bij (kleinschalige) woonlocaties kiest WLG er voor om als dat nuttig en toegestaan is gebruik te maken van toezichthoudende ICT (sensoren, camera’s), waarmee op afstand de veiligheid van cliënten kan worden bewaakt. Hierdoor is begeleiding in de nabijheid niet altijd noodzakelijk en ervaart de cliënt bijvoorbeeld tijdens het slapen minder verstorende momenten als gevolg van waakrondes die worden afgelegd.

Belangrijk om te weten is dat technologie alleen ingezet wordt in overleg met en met toestemming van de zorgvrager of zijn/haar vertegenwoordiger. En eHealth is altijd ondersteunend en niet ter vervanging van de zorgverlener!