;

Maatregelen update 15 maart

De ontwikkelingen gaan snel. Het is nodig om nog meer in de luwte te blijven en onze cliënten nog meer af te schermen. Om hen, onze medewerkers en vrijwilligers te beschermen hebben we nieuwe maatregelen genomen: 

Maatregelen update 15 maart

Leekerweide
Zorg en ondersteuning en dagbesteding:
Alle vormen van dagbesteding en leerwerktrajecten (Makerij, De Kolk, Specht, IetsAnders Zwaag/Opmeer en de teams beweging) sluiten. Voor een groep bij ons wonende cliënten waarvoor dagbesteding noodzakelijk is, wordt dagbesteding op de locatie Verlengde Kerkweg georganiseerd. Dit wordt voor de cliënt persoonlijk bepaald.

Dagbesteding wordt ook,  waar dat kan, op de woningen en woonzorgcomplexen zelf gerealiseerd, zodat er ontspanning en afwisseling is voor de cliënt. Achterliggende reden is om de vervoersbewegingen en daarmee contacten met anderen zo veel mogelijk te beperken.

Cliënten blijven dus thuis van dagbesteding of werk. Uitzonderingen kunnen voorkomen, maar dan in overleg met de leidinggevenden en/of externe werkgever.
Cliënten blijven zo veel mogelijk thuis, in de eigen woning. Ook in de gebouwen/complexen zullen zij zo veel mogelijk in de eigen woning blijven.

Ook Logeren, opvang, naschoolse opvang en dagbesteding van IetsAndersDOEN gaan dicht.

Al deze maatregelen gaan zo snel mogelijk in, maar uiterlijk op dinsdag 17 maart. De maatregelen gelden tot tenminste 6 april.  

Ambulante ondersteuning gaat door, maar waar dat kan en zo veel mogelijk op afstand via telefoon of beeldzorg.

Het restaurant in de Gortlaad vanaf  maandag 15 maart dicht. Cliënten en medewerkers eten in de woning of op de werkplek.

Behandelingen
Alleen de noodzakelijke behandelingen gaan door. Dit ter beoordeling van de behandelaars en leidinggevenden van ebc360. De vakgroepen maken een werkschema.

Bezoek: we hebben het bezoek op de locatie al beperkt voor onze meest kwetsbare bewoners. We vragen u ook om de locatie beperkt te bezoeken. Alvast dank voor het begrip!  

Wilgaerden
Zorg, ondersteuning  en dagbesteding
De restaurants en dagbestedingsactiviteiten op de locaties Kersenboogerd en Perelaar sluiten zo snel mogeljk, maar uiterlijk dinsdag 17 maart. Deze maatregel geldt tenminste tot en met 6 april.

De locaties Rustenburcht, de Horstenburgh, Zandhove, Avondlicht, Westerhaven, Westerhof, Sint Nicolaas, de Bosman, Noorderlandhuis en Wilgenhof sluiten hun restaurants en dagactiviteiten voor externe cliënten.  Deze restaurants en dagbesteding blijven alleen toegankelijk voor de bewoners van de woon/zorgcentra. Voor de cliënten die echt niet zonder deze diensten kunnen wordt een uitzondering gemaakt en dat wordt per locatie bekeken.  Per locatie wordt bekeken of de dagactiviteiten en het eten op de afdeling/huiskamer georganiseerd wordt. Deze maatregelen gaan zo snel mogelijk maar uiterlijk dinsdag 17 maart in en gelden tenminste tot en met 6 april.

Behandelingen
Alleen de noodzakelijke behandelingen gaan door. Dit ter beoordeling van de behandelaars en leidinggevenden van ebc360. De vakgroepen maken een werkschema.

Wijkzorg en huishoudelijke ondersteuning:
Deze diensten gaan door. Er is extra aandacht voor hygiëne en hygiëneprotocol. Coördinatoren WMO wordt gevraagd hun medewerkers extra te ondersteunen en instrueren.

Bezoek naasten
De eerder genomen maatregelen blijven gelden. Op de locaties Rustenburcht, de Horstenburgh, Zandhove, Avondlicht, Westerhof, Sint Nicolaas, de Bosman, Noorderlandhuis en Wilgenhof mag maximaal één persoon per cliënt per dag op bezoek komen, met eventueel één kind mits ouder dan 5 jaar en zonder verkoudheids- of gezondheidsklachten. Locatie Westerhaven is een uitzondering, zij zijn ook voor naasten gesloten.
 
Op al de andere locaties Brinkpark, Rozenstaete, Vijverstate, Herfstzon, Hollandse Cirkel, Perelaer en Kersenboogerd kunnen we dit niet eisen maar vragen we het bezoek zich tot één persoon per cliënt per dag te beperken.

Ook wordt naasten gevraagd cliënten ook niet mee te nemen naar andere plaatsen waar zij mensen kunnen ontmoeten die mogelijk een risico voor hen vormen. In deze tijd moeten we extra voorzichtig zijn.

WilgaerdenLeekerweideGroep

Vrijwilligers:
De hulp van vrijwilligers waarderen we zeer. Zij bepalen zelf wat hun draagkracht is. Vrijwilligers met hart/long of COPD problematiek of diabetes wordt afgeraden te komen. Zwangeren behoren niet tot de risicogroep. Net als bij onze medewerkers vragen we wel goed na te gaan of zij  in risicogebieden (zie site rivm) zijn geweest of gezondheidsklachten als hoesten, benauwdheid of koorts hebben. In dat geval kunnen wij geen gebruik maken van hun inzet. 

Informatie en nieuws.
Wij houden u zo goed en regelmatig mogelijk op de hoogte. Dat doen we via onze website en social media. En waar dat kan per mail. Informeren via de post duurt te lang en de boodschap is in deze realiteit al snel achterhaald.  Jammer genoeg hebben we niet van iedereen een mailadres. Heeft u u uw mailadres nog niet doorgegeven, doe dat dan alsnog bij de klantenadministratie. Dit is de snelste manier van communiceren met u.

WilgaerdenLeekerweideGroep als zorgverlener:
De  sluiting van de scholen heeft grote gevolgen voor de inzetbaarheid van medewerkers. We begrijpen dat het voor onze medewerkers schipperen is tussen de verplichtingen als ouder en als betrokken medewerker. We hebben daar begrip voor en overleggen met de medewerkers hoe we dit kunnen oplossen. Als maatregel besluiten we om dagbesteding te sluiten. Naast dat dit ook extra inzet biedt, is dit ook een remmende maatregel op reisbewegingen en onderlinge contacten en daarmee mogelijke verspreiding van het virus. We begrijpen dat hiermee de zorg voor onze externe dagbestedingscliënten nu in sommige gevallen door thuis overgenomen moet worden. Dat is nu helaas niet anders. We hopen op uw begrip.

Het betekent wel dat het extra druk wordt op de woningen van de cliënten. Onze cliënten zijn gewend aan structuur en duidelijkheid en we willen hen ook graag die aandacht geven. In sommige gevallen zullen we keuzes maken in de activiteiten op de woning om deze minder vaak of niet te doen.  U kunt blijven vertrouwen op onze goede zorg en ondersteuning.