;

Maatregelen update 29 maart Corona

Maatregelen update 29 maart Corona

We leggen in dit nieuwsbericht veel uit:

 • Situatie van nu: Wilgaerden
 • Situatie van nu: Leekerweide
 • Maatregelen die we van onze medewerkers vragen
 • Maatregelen die we van onze vrijwilligers vragen
 • Corona, wat is waar en niet waar
 • Steun van onze omgeving: Dank hiervoor!
 • Fusiepartners: samen staan we sterk

De situatie van nu: Wilgaerden

De locaties Rustenburcht, de Horstenburgh, Zandhove, Avondlicht, Westerhaven, Westerhof, Sint Nicolaas, de Bosman, Noorderlandhuis en Wilgenhof zijn gesloten voor bezoek.

Deze maatregel geldt tenminste tot 6 april. Alle dagbestedingsactiviteiten waar mensen van buiten de locatie aan deel namen, zijn afgelast. Tevens worden in de restaurants geen maaltijden meer geserveerd. De bewoners krijgen hun maaltijd op de kamer. Contact tussen verdiepingen en afdelingen zijn eveneens beperkt. Dagactiviteiten op de afdeling gaan wel zo veel mogelijk door. Binnen de locaties zijn afspraken gemaakt met familie van bewoners over het ophalen van vuile was en het brengen van schone was. Dit geldt voor bewoners zonder was-abonnement.

Voor de andere locaties van Wilgaerden waar de cliënten geclusterd zelfstandig wonen blijft voorlopig de zeer beperkende regel van toepassing: één bezoeker per dag per cliënt. We vragen deze cliënten zo veel als mogelijk thuis te blijven en geen gezelschap of situaties op te zoeken die de kans op besmetting vergroten.

Onze ondersteuning in de wijkzorg en huishouding
Onze huishoudelijk medewerkers, wijkverpleegkundigen en medewerkers van de wijkzorgteams komen volgens afspraak bij u thuis. Zij volgen de maatregelen en dus vragen wij dat ook van onze cliënten en hun eventuele huisgenoten. Indien onze medewerkers bij u thuis komen en deze maatregelen niet kunnen naleven (doordat er bijvoorbeeld teveel mensen in huis zijn), mogen zij beslissen om de ondersteuning te weigeren.

In de zorg doen wij er alles aan om de zorg te verlenen die nodig is. De berichtgeving in de media richt zich op het beperken van het verlenen van de zorg thuis tot het minimum. Als de situatie binnen Wilgaerden daartoe aanleiding geeft zullen wij dit ook moeten doen. Wij gaan niet bij voorbaat al de zorg verminderen, de medewerkers zullen wel dagelijks kritisch kijken wat kan en wat noodzakelijk is voor u Daarvoor vragen wij uw begrip en medewerking. Het kan ook betekenen dat de medewerkers u vragen wat uw eventuele mantelzorger voor u kan betekenen.
Indien onze medewerkers merken dat er ter plaatse mogelijk een verdenking op besmetting van het virus is, zullen zij de medisch verantwoordelijke (wijkverpleging/huisarts) inschakelen. In overleg met hen wordt dan bepaald of de zorg / ondersteuning nog geleverd kan worden.

De situatie van nu: Leekerweide:
De maatregelen hebben elkaar in snel tempo opgevolgd. Ze zijn ook steeds strenger en meer beperkend geworden. Voor de woningen Hulftes, Roerdomp, Vijzelmolen, Wentels 1A, 1B, 3B, 3D, 5A, 5B, 5C en 5D geldt dat geen bezoek is toegestaan. Voor alle andere woningen geldt: geen bezoek , tenzij dit noodzakelijk is. Voor welke cliënten dat geldt, is bepaald in overleg met clustermanager, gedragsdeskundige. De naasten zijn hiervan op de hoogte gesteld. Deze cliënten blijven ook zo veel als mogelijk op de woning. Zij gaan enkel naar buiten onder begeleiding. Er vindt geen contact met anderen, buiten de cliënten van de eigen woning, plaats.

Allemaal anders
We zijn nu eenmaal een organisatie met heel veel verschillende cliënten. Jong, oud, kwetsbaar, ernstig beperkt en licht beperkt. Allemaal mensen met verschillende mogelijkheden en behoeften. Dat vraagt om oplossingen op maat, soms ook binnen dezelfde doelgroep. Dat is niet makkelijk en we zien ook dat andere organisaties hier mee worstelen. Voor LVB cliënten geldt dat een eigen regeling en afsprakenlijst wordt gemaakt. In ieder geval is hen niet toegestaan bezoek te ontvangen van buitenaf, dus mensen die geen medewerker of cliënt van ons zijn. Of cliënten bij elkaar op bezoek mogen gaan is afhankelijk van het sociale gedrag van de cliënt, is dat risicovol of niet. Afspraken hierover worden per locatie en soms per cliënt gemaakt. Onderling afstand houden is daarbij ook de regel.

Belangrijk is dat de cliënten de noodzaak van de afspraken begrijpen en die ook accepteren. Heel veel cliënten doen dat ook. Maar de situatie is niet makkelijk en iedereen reageert, net als ieder andere Nederlander, anders op deze uitzonderlijke situatie. We blijven met hen in gesprek en we blijven uitleg geven. Daarbij zijn begeleiders en gedragsdeskundigen betrokken. Cliënten kijken natuurlijk ook voor steun naar u. Het is belangrijk dat u ook naar hen uitdraagt dat thuis blijven, geen contacten met anderen te zoeken en alleen naar buiten gaan wanneer dat echt nodig is, heel belangrijk is. Bescherming voor iedereen staat voorop. We zijn druk bezig om hierover met iedereen goede afspraken te maken die navolgbaar en acceptabel zijn. Het gaat er niet alleen om zelf niet ziek te worden, maar ook om anderen niet te besmetten. Anderzijds moet het ook doenlijk zijn voor onze cliënten. Structuur, grenzen en duidelijkheid zijn belangrijk. Het gevoel baas te zijn over het eigen leven ook en invloed te hebben op hoe het in te richten ook, zeker wanneer er al zo veel onder druk staat. Die zaken kunnen botsen in deze tijd. Wij hebben daar begrip voor.

Thuis
Onze cliënten die anders bij ons dagbesteding zouden volgen of opvang of zouden logeren, zijn nu thuis. Dat is een situatie die extra zorgen en druk meebrengt voor de ouders/verzorgers. Maar het kan nu eenmaal niet anders. We vergeten jullie niet. Er is regelmatig contact tussen thuis en de organisatie. We kijken hoe we mensen nog meer en beter kunnen helpen het thuis ook allemaal te bolwerken.
Aan hen vragen we om in de gesprekken met de begeleiders ook aan te geven wat nodig is, waarmee zij geholpen kunnen worden. Er zijn mogelijk ondersteuningsvormen zoals beeldzorg, beeldbellen, contact met een ander voor een praatje of afleiding die kunnen helpen. Ook via VrijetijdsbestedingNH worden activiteiten voor thuis ontwikkeld. Geef aan wat u nodig heeft en wij kijken hoe we u hierin kunnen ondersteunen. Hierover leest u hieronder meer.

Ambulant
Onze cliënten die zelfstandig wonen krijgen nu ondersteuning op afstand. Door beeldbellen, telefonisch contact of beeldzorg houden we de vinger aan de pols. Alleen in uitzonderlijke gevallen gaat de begeleider op huisbezoek. Dat kan er, vanwege de besmettingsvoorzorgsmaatregelen, maar één per dag zijn. Dat is niet ideaal maar wel zoals het nu moet.

Afleiding
De collega’s van VrijetijdsbestedingNH hebben op dit moment al contact gehad met alle woongroepen van Leekerweide en hebben de behoefte voor de invulling van de vrije tijd verzameld. We gaan hier een mooie invulling aan geven. Aan de ouders/verzorgers die gebruik maken van logeren en/of dagopvang willen wij vragen waar behoefte aan is. Heeft u hulp nodig of andere vragen op het gebied van invulling van vrije tijd. Laat het ons weten. Mail naar info@vrijetijdsbestedingnh.nl of bel naar 0229-576420. Houd ook de facebookpagina “VrijetijdsbestedingNH” in de gaten voor de meest actuele informatie.
Samen met VrijwilligersNH kijken we naar uw vraag en zorgen we waar dat kan voor een oplossing. Op deze manier is er ook de mogelijkheid, mits veilig en alle afspraken in acht genomen, om vrijwilligers die nu niet actief zijn toch een bijdrage te kunnen laten leveren.
Ook willen wij u wijzen op het youtube kanaal van “Beweging Leekerweide” waarop zij elke week nieuwe filmpjes plaatsen die u thuis gemakkelijk mee kunt doen.

Maatregelen voor onze medewerkers
Uw gezondheid, die van uw naasten én die van onze medewerkers staat bij WilgaerdenLeekerweideGroep voorop. Wij zorgen dat we continu op de hoogte zijn van de laatste informatie en hoe wij kunnen inspelen op mogelijke situaties en scenario´s. Verder volgen we alle voorschriften vanuit de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM).
We hebben al onze medewerkers en vrijwilligers geïnstrueerd over de aanvullende hygiëne protocollen. Dat betekent oa dat onze medewerkers:

 • Zoveel mogelijk afstand houden, indien dit niet noodzakelijk is voor de zorg
 • Zich ook in hun privé situatie houden aan sociale afstand en terughoudendheid
 • Het handhygiëneprotocol gebruiken (handenwassen, handen drogen, niesen in papieren zakdoek, aanraken van gezicht, groeten zonder aanraken, etc)
 • Onze medewerkers dragen daarnaast vooralsnog geen persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals mondkapjes als er geen (verdenking van) besmetting van het virus is. Wij volgen hierin namelijk de richtlijnen die het RIVM aangeeft. Bij sommige handelingen dragen onze medewerkers beschermende handschoenen, indien dit gewenst is. Het RIVM stelt nog steeds dat het niet bijdraagt aan het voorkomen van besmetting. Op het moment dat de officiële instanties het standpunt wijzigen, bepalen wij ook opnieuw ons standpunt. 

Vrijwilligers
We proberen ook in deze moeilijke omstandigheden de wereld zo gewoon als mogelijk door te laten gaan. De vrijwilligers op de groepen zijn hierbij van grote waarde. Zij hebben aandacht voor iedereen en bieden steun waar nodig. Aan de vrijwilligers vragen we dezelfde terughoudendheid in sociale contacten als aan onze medewerkers, en dezelfde zorg voor hun hygiëne en gezondheid zodat hun inzet veilig en gewaarborgd is. Door hun inzet worden cliënten gesteund, afgeleid van zorgen en kunnen ze ontspannen. Medewerkers worden door hun werk ontlast en kunnen zich zo concentreren op hun zorgtaken.

Waar/niet waar
De berichten over het virus, hoe het opgepikt wordt, hoe het te verslaan vliegen over het internet. Hier zitten nuttige tips bij maar vooral ook veel broodje aap verhalen. Laat u het hoofd niet op hol brengen. Blijf verstandig en volg de adviezen van de deskundigen op. Het overheidsinstituut RIVM is de expert in het bestrijden van infectieziekten. Wij volgen hun richtlijnen en aanwijzingen. Op de site van de RIVM vindt u dan ook betrouwbare antwoorden op de vele vragen die er leven.

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Steun omgeving
De steun die we mogen ontvangen van de omgeving is overweldigend. Uw kaartjes, brieven, attenties en alle lieve initiatieven worden enorm gewaardeerd. Door zowel cliënten als medewerkers. Ook de geweldige stoepoptredens voor de locaties door artiesten zijn bijzonder en maken ons allemaal vrolijk. Heel veel dank daarvoor!

Meer informatie
De ontwikkelingen hebben elkaar heel snel opgevolgd. We houden u daarvan zo goed als mogelijk op de hoogte. Soms gaat het erg snel. De beste manier om alles te volgen en na te lezen is onze website WLGroep. Ook op wilgaerden.nl en leekerweide.nl vindt u nieuws. Maar centraal voor onze organisatie is WLGroep leidend. Kijk hier regelmatig op voor het laatste nieuws en regelingen. Een andere heel belangrijke manier om met elkaar in contact te blijven is de mail. We hebben echter nog niet van iedereen een e-mailadres. Dat is erg jammer. Via de post is het erg moeilijk om iedereen te bereiken. Ook zijn de berichten dan al vaak verouderd en maatregelen weer aangepast wanneer de brief bij u op de mat valt. Bulletins per post zullen we dan ook niet vaak versturen. Geef daarom uw e-mailadres door aan de administratie als u dat nog niet heeft gedaan. Mail naar cliëntenadministratie@leekerweidegroep.nl met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de naam van de cliënt van wie u de ouder/naaste of vertegenwoordiger bent. Zo bereiken we elkaar beter en sneller.

FusiepartnerS
We vormen zoals u weet een geheel met LeekerweideGroep. We zijn sinds 1 januari WilgaerdenLeekerweideGroep. Deze situatie is wel een heel bijzondere manier om een samengaan te beginnen. Maar we delen nu al dezelfde bijzondere ervaringen. Kwetsbare cliënten moeten goed beschermd worden. Locaties zijn gesloten voor bezoek en de dagelijkse routine is weg. Voor cliënten is het moeilijk om hun naasten niet te mogen ontvangen, bezoeken of te zien. Voor velen is dit moeilijk te begrijpen. Medewerkers werken hard om iedereen gezond en beschermd te houden.
Maar het nut van samengaan bewijst zich nu al: we trekken samen op in deze crisis. We steunen elkaar en leren van elkaar. Daarnaast sluiten wij ook aan bij de regionale overstijgende overleggen met andere zorgorganisaties. Over en weer wordt informatie, ervaring, kennis en kunde uitgewisseld. De bereidheid om elkaar te helpen is groot. Maar ook bij het gaande houden van de organisatie werkt de fusie goed uit. Denk aan de inkoop en het bevoorraden van schaarse goederen als beschermende middelen (mondkapjes, handgel) bijvoorbeeld. Maaltijdvoorziening, menskracht, schoonmaak. Achter de schermen gebeurt ontzettend veel en wordt heel hard gewerkt. Dat doen we in grote en goede samenwerking. Die samenwerking maakt ons sterk! Dat stemt positief en maakt dat we met moed  deze situatie aan gaan. Samen komen we er wel uit.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.