;

Op weg naar een rookvrije organisatie

Waarom heeft WLG gekozen voor deze aanpak? En wat betekent dit voor de toekomst?

 

Op weg naar een rookvrije organisatie

Rookvrije generatie

Aan de ene kant is het een kwestie van willen. Denk alleen al aan het negatieve effect van tabak op de gezondheid, op het effect van herstel (fysiek en mentaal) en de tijd en geld die roken kost. We werken aan de  lichamelijke en mentale gezondheid van onze cliënten en dat willen we doen met sterke gezonde medewerkers, en dat gaat gewoonweg niet samen met roken.

Naast willen is het ook dwingende maatregel van buitenaf; het Nationaal preventieakkoord richt zich op rookvrij zorg in 2030 en de VGN heeft dit akkoord getekend. Ten slotte hebben we te maken met een algemene maatschappelijke omslag waarin niet-roken steeds meer de norm is. Roken is de belangrijkste vermijdbare risicofactor voor ziekte en sterfte. We willen echt heel graag meewerken aan een rookvrije generatie.

 

Betuttelend

Wij dwingen niemand om te stoppen met roken; wij geven alleen aan waar wel en niet gerookt mag worden omdat wij deze verslaving niet willen faciliteren en we onszelf als gezondheidsinstelling serieus willen nemen.

Roken is het enige middel met als nadeel dat het ook de omgeving ziek maakt; 2000-4000 doden door meeroken per jaar. Wij willen graag aan iedereen een gezonde woon- en werkplek bieden, ook aan cliënten – want zien roken, doet roken.

 

Wat is het uiteindelijke doel?

Voor medewerkers willen we in 2025 volledig rookvrij zijn. De medewekers kunnen dan nergens meer op het terrein of bij de locatie roken. In de pauze kunnen ze wel het terrein af om te roken. Het doel is dat niet-roken normaal is en we elkaar hier ook op aan durven spreken.

Voor cliënten is de insteek dat we inzetten op preventie en voorlichting. Daarnaast hebben we regelmatig contact met de cliëntenraad hoe dit thema verder uit te rollen. De cijfers zijn namelijk duidelijk; van de personen met een LVB rookt 62% tegenover 23% van de NL bevolking. Daar willen we natuurlijk niet aan voorbij gaan. LW is vanuit deze informatie hard bezig om een prachtige stoppen-met-roken richtlijn op te zetten voor personen met een LVB. Als je hier benieuwd naar bent stuur ons zeker een berichtje!

 

Mijlpaal Makerij

Binnen WLG zijn we trots op alle stappen die genomen worden op weg naar een rookvrije generatie. Maar soms, soms zijn we net even trotser dan anders.

Want, ook al ligt het einddoel voor rookvrij voor medewerkers zijn op 2025, de Makerij gaat ervoor om al per 0-01-2022 volledig rookvrij voor medewerkers te zijn!

Een beslissing die een rookvrije generatie nog dichterbij laat komen en die zorg draagt voor een prettige gezonde werk- en dagbestedingplek. Hoe fijn is dat!

Kom je dus een training volgen, heb je een afspraak of bezoek je om een andere reden de Makerij en wil je roken? Je dient dan eerst het terrein te verlaten.

Voor cliënten die de Makerij bezoeken verandert er voor nu niets.

We zijn trots op de vooruitstrevendheid van de Makerij en maken er graag samen met elkaar een succes van!

 

Voor vragen kan er contact opgenomen worden met Claudia Kaagman - van  der Haak via

E: c.kaagman@leekerweidegroep.nl