;

Samenwerkings-overeenkomst Wilgaerden en LeekerweideGroep ondertekend

Maandag 23 april hebben Iris van Bennekom en Paul Zegveld namens Wilgaerden en LeekerweideGroep hun intentie tot vergaande samenwerking/fusie ondertekend.

Samenwerkings-overeenkomst Wilgaerden en LeekerweideGroep ondertekend

Door de samenwerking worden nieuwe en innovatieve vormen van ondersteuning voor een brede doelgroep mogelijk gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de opzet van kleinschalige woonvormen met intensieve zorg. Of juist meer en bredere ondersteuning in de thuissituatie. Maar ook ondersteuning die met de zorgvrager meegroeit en zich aanpast aan zijn ontwikkeling en behoeften.

Iris van Bennekom: ‘De vergrijzing in West-Friesland neemt toe. De vraag naar zwaardere en meervoudig complexe zorg wordt groter. Tegelijkertijd veranderen woonwensen en willen mensen ook meer eigen regie. En wanneer mensen zorg nodig hebben ontvangen ze deze graag op een persoonlijke manier in of in ieder geval dichtbij huis. Door samen verder te gaan kunnen we geld, mensen en kennis vrij spelen. Daarmee kunnen we nog beter aan deze wensen invulling geven en zorg bieden met volop focus op welzijn en kwaliteit van leven.

Paul Zegveld:  ‘Door onze samenwerking/fusie ontstaat een organisatie die voor kwetsbare mensen behandeling, zorg en begeleiding én kleinschalig wonen in een samenhangend aanbod kan realiseren. Een voorbeeld hiervan is het project Bangert/Oosterpolder waar we gezamenlijke huisvesting voor onze klanten realiseren. Een ander project dat we samen aangaan is het opzetten van een expertise/behandelcentrum: ebc360. Ebc360 biedt op een innovatieve wijze behandeling, medische zorg en ondersteuning op maat aan een brede doelgroep, van jong tot oud. Al deze vormen van ondersteuning dragen ertoe bij dat mensen kunnen blijven wonen en leven zoals zij dat willen.’

Behoud eigenheid en bundelen van krachten
De toenadering tussen Wilgaerden en LeekerweideGroep is al een tijd groeiende. We hebben op verschillende terreinen kennis met elkaar gemaakt of werken zelfs in praktijk al samen. Zoals bijvoorbeeld bij de medische dienst, p&o, i&a en Palito. Ook pakken we diverse projecten samen op, zoals Bangert/Oosterpolder en de verdere vormgeving van ebc360. En dat bevalt goed. Voor de samenwerking/fusie zijn duidelijke randvoorwaarden afgesproken zoals het blijven bestaan van de beide namen van de organisaties. Het gaat immers om een samengaan van twee organisaties, geen overname van de een door de ander.