;

Veilige werkomgeving, voor iedereen

Veilige werkomgeving, voor iedereen

Agressie en dreiging zijn soms onderdeel van het werken met mensen met een beperking. We zoeken met man en macht naar oplossingen en we hebben mededogen met de agressieve cliënten omdat we weten dat agressie een uiting van onmacht is. We vergeten echter wel eens datzelfde begrip naar onszelf uit te strekken. Want incidenten, en wellicht de druk van dreigende agressie nog meer, hebben impact. Op onze draagkracht, energie en uiteindelijk ook ons welbevinden. Hoog tijd om ook daar aandacht aan te besteden. Het project Veilig+ doet dat. De Veilig+ aanpak is sinds vorig jaar onderdeel van het werken binnen LeekerweideGroep.

Dianne van der Veen van onze koepelorganisatie VGN sprak met één van de kartrekkers van Veilig+ binnen onze organisatie en daar kwam onderstaand mooi artikel uit voort.