WLGroep ontwikkelt unieke methodiek ‘(S)Topper! LVB rookvrij’

Waar 20% van de gehele Nederlandse bevolking rookt, is dit percentage drie keer zo hoog bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB): 60%! Helaas zijn er voor deze doelgroep weinig tot geen hulpmiddelen beschikbaar om te stoppen met roken. Iets wat haaks staat op de beginselen uit het nationaal preventie-akkoord.

 

 

WLGroep ontwikkelt unieke methodiek ‘(S)Topper! LVB rookvrij’

Verslavingsdeskundige Claudia Kaagman en trainer middelengebruik van ZWOpleidingen Rieneke Geerlings, beide werkzaam bij WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep), besloten daarom de unieke methodiek ‘(S)Topper! LVB rookvrij’ te ontwikkelen. Binnen deze methodiek, speciaal ontwikkeld voor mensen met een LVB, is maatwerk de kern en wordt elke Topper – door intensieve ondersteuning van onder andere de eigen begeleiders – gecoacht naar een Stopper.

 

Methodiek ‘(S)Topper LVB rookvrij’
‘(S)Topper! LVB rookvrij’ is een begeleidingsmethodiek van 24 weken waarbij mensen met een LVB gespecialiseerde steun krijgen om blijvend te stoppen met roken. Deze begeleiding bestaat uit individuele steun, groepsondersteuning en medicamenteuze hulp. Binnen de methodiek zijn herhaling, visuele hulpmiddelen, een CO-meter, een gezellige sfeer en zelfs geldelijke beloningen opgenomen. Daarnaast werken de Stoppers met posters.

In 2022 is er binnen de WLGroep succesvol proefgedraaid met deze unieke aanpak.