Klachtenfunctionaris WLG

In het kader van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hebben wij twee klachtenfunctionarissen bij WilgaerdenLeekerweideGroep. Als de cliënt en de zorgverlener er samen niet uitkomen, adviseert de klachtenfunctionaris bij het indienen van een klacht en staat de klager bij, bij zowel het formuleren van de klacht als het onderzoeken van oplossingen.

U kunt de klachtenfunctionaris ook benaderen om uw zorgen te bespreken of een signaal af te geven.

Contactgegevens
WilgaerdenLeekerweideGroep
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 1, 1687 ZG Wognum

Per e-mail of telefonisch: klachten@wlgroep.nl
Klachten die u naar deze mailbox stuurt, komen terecht bij de klachtenfunctionarissen Marieke Nannes en Charlie Ramautar.

Mocht u één van de klachtenfunctionarissen direct willen benaderen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Charlie Ramautar
T: 088 - 0451009
E: charlie.ramautar@wlgroep.nl

Marieke Nannes
T: 088 - 0451009
E: marieke.nannes@wlgroep.nl