;

Clienten

Bij WilgaerdenLeekerweideGroep staat de cliënt voorop. We luisteren naar onze cliënten als het gaat om onze zorg- en dienstverlening. 

Cliëntenraad

WilgaerdenLeekerweideGroep is sinds dit jaar gefuseerd. Een overkoepelende Centrale Clientenraad is in oprichting. Daaronder volgen de cliëntenraden van de labels Wilgaerden en Leekerweide. 

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle Wilgaerden of Leekerweide cliënten. De Raad van Bestuur van WilgaerdenLeekerweideGroep vraagt de Cliëntenraad om advies bij grote zaken zoals reorganisaties, verhuizingen, veiligheidsbeleid et cetera. De Cliëntenraad bekijkt alle voorgenomen besluiten door de bril van de cliënt. Welke gevolgen hebben besluiten voor de cliënten? Wordt er voldoende rekening gehouden met hun belangen? De Cliëntenraad kan ook ongevraagd advies geven.

Met welke onderwerpen houdt de cliëntenraad zich bezig?

De cliëntenraden denken en praten mee over:
- de kwaliteit van de zorg 
- de dagelijkse zaken zoals maaltijden en activiteiten
- de veiligheid en hygiëne
- het beleid van WilgaerdenLeekerweideGroep waar cliënten mee te maken krijgen
- nieuwe ontwikkelingen in de zorg (bijvoorbeeld nieuwe wetgeving)
- de informatie die WilgaerdenLeekerweideGroep aan de cliënten geeft en alle andere zaken waar zij tegenaanlopen.
 

Wilt u meepraten over de zorg?

De leden doen hun werk op vrijwillige basis. Wilt u ook meepraten en meedenken over de zorg binnen WilgaerdenLeekerweideGroep? Neemt u dan contact op met het Bureausecretariaat. T (0229) 28 77 28, bureausecretariaat@wilgaerden.nl 

Medezeggenschap bij Leekerweide

Leekerweide heeft ook nog een eigen Cliëntenraad en medezeggenschapsraden. De medezeggenschapsraden zijn actief in de woningen en op de werkplekken en praten met elkaar over de ondersteuning op zaken daar. Als er kwesties of vragen zijn die verder gaan dan de woning of werkplek, dan worden die doorgespeeld aan de Cliëntenraad. Zij bespreken zaken die alle cliënten uit de hele organisatie raken.
Zowel de medezeggenschapsraden als de Cliëntenraden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. De leden kunnen ook zelf onderwerpen die zij belangrijk vinden aan de orde stellen.

De adviezen die gegeven worden, proberen we zo veel mogelijk uit te voeren. Alle adviezen en opmerkingen voor ons waardevol. We gebruiken ze om ons werk nog beter te doen, onze ondersteuning nog verder te verbeteren en zo het wonen en werken bij onze organisatie nog prettiger te maken.

Medezeggenschap bij Wilgaerden

Naast de centrale cliëntenraad heeft elke locatie van Wilgaerden heeft een Cliëntencommissie (CC). Zij spreken met de gebiedsmanager over de ontwikkelingen op de locatie.