Medewerkers

We hechten veel waarde aan de mening van onze medewerkers. Daardoor kunnen we ons steeds verder ontwikkelen en verbeteren.

Ondernemingsraad

De spelregels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Om de medezeggenschap vorm te geven, voert de OR overleg met de Raad van Bestuur. Zo hebben de medewerkers een stem bij besluiten die voor de organisatie en de medewerkers van belang zijn.

Waar richt de Ondernemingsraad zich op?

De Ondernemingsraad richt zich op:

  • goede arbeidsomstandigheden en een goed werkoverleg
  • zicht houden op managementinformatie (bijv. ziekteverzuim en verloop personeel)
  • het beoordelen van beleidstukken

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor de OR, dan kunt u contact opnemen via or@wlgroep.nl.